Updates
De campagne
Vraag & antwoord
Doe mee
Waardevol bos moet niet wijken voor villa's

Stop de verkaveling van 4 ha Ferrarisbos in Rotselaar

Ja, ik doe mee!
© Bart Carlier (BOS+)

Op de Heikantberg in Rotselaar vormt een perceel van 4 hectare oud en waardevol bos al meer dan 2 jaar de inzet van een lange juridische strijd. Het perceel maakte ooit deel uit van een groot en belangrijk boscomplex, dat al voorkwam op de bijna 250 jaar oude Ferrariskaarten. Maar ondanks de hoge ecologische waarde is het gebied slecht beschermd. Een bestemming als woonpark op de gewestplannen leidde de voorbije decennia tot verschillende verkavelingen, de één al wat meer omstreden dan de ander. Spring mee op de barricades om onze waardevolle oude bossen te beschermen.

Niet de eerste keer

Stelselmatig is doorheen de jaren al heel wat grond verkaveld in het oude boscomplex op de Heikantberg in Rotselaar. In 2020 resulteerde dat tot een prachtige verzetsactie van lokale vereniging Semper Ferraris, waar ook Natuurpunt en BOS+ zich achter schaarden. 

Maar de verkavelingsaanvraag werd helaas, met enkele wijzigingen, opnieuw ingediend. 

Verkavelingsvergunning vernietigd: wat voorafging

Nieuwe aanvraag, nieuw verzet

Begin september diende de eigenaar – na enkele wijzigingen – een nieuwe verkavelingsaanvraag in bij de provincie. Gevolg daarvan is dat het openbaar onderzoek opnieuw loopt. Welnu, wij dienen een nieuw bezwaar in! 

Lees meer

Waardevol en onvervangbaar bos

Oud bos vervang je niet zomaar. Het is een illusie te denken dat we zomaar nieuw bos kunnen aanplanten en dat het dezelfde waarde of functionaliteit heeft als bos dat zich al langer dan 250 jaar ontwikkelde. Wat is er zo bijzonder aan oud bos? Lees het hier.

Functies van bossen

Contact opnemen?

Heb je vragen of extra informatie over het dossier in Rotselaar? Of heb je weet van een soortgelijke situatie in jouw buurt? Onze beleidsmedewerker Laure probeert je zo goed als mogelijk bij te staan.

Beleidsmedewerker Vlaanderen

Laure De Vroey

laure.devroey@bosplus.be