Updates

Excursie Bois du Domain d'Haugimont – Pro Silva

Op de infoavond van 9 februari nodigde Charles Debois, voorzitter van Pro Silva Wallonië, ons uit om zijn bos in Namen te komen bezoeken. Zo’n opportuniteit konden we natuurlijk niet laten liggen en we vatten de koe (of het hert?) direct bij de horens (gewei?).  

Op 26 april 2022 bezoeken we daarom het Bois du Domaine d’Haugimont te Namen. Het universiteitsbos van de UNamur. Laat deze kans niet schieten om een bos te kunnen bezoeken dat al ruim 30 jaar Pro Silva beheer kent.  

Zowel tijdens de voor- als namiddag maken we een wandeling doorheen het domein waar we bij verschillende percelen stilstaan. Doorheen de excursie is er natuurlijk steeds ruimte voor discussie. 

Charles Debois is Franstalig en zal ook in het Frans presenteren. We zijn echter nog op zoek naar een goede vertaler. Bij voorkeur is dat één van de deelnemers. Indien jij hiertoe bereid bent, mag je iets laten weten aan bert.peeters@bosplus.be. Dan bieden wij u een gratis plaatsje tijdens onze excursie.  

Praktisch: 

Programma

10u30 – 12u30 Voormiddag (1,5 km te voet): 

  • Perceel van 18 ha dat in februari 2019 werd kaalgekapt omwille van letterzetter in de sparren. Bij de exploitatie werd de bodem beschermd door een takkenlaag en werden de reeds aanwezige inheemse eiken, berken en grove dennen bewaard. Inmiddels kwam hier natuurlijke regeneratie op.  

  • Perceel (6ha) waar verzorging van de natuurlijke regeneratie van loofbomen (met name voor wintereik) plaatvond onder een kronendak van grove dennen die in 1916 tijdens de Eerste Wereldoorlog werden gezaaid; 

  • Perceel waar concurrenten en doeldiameters met de handzaag op 1 m hoogte werden weggenomen. Op dit perceel verspreidden zich natuurlijke zaailingen van wintereiken tussen de vele natuurlijke zaailingen van beuken en berken na een sterke kapping in 2001 in een oud beuken-eikenbos. 

12u30 – 13u30 Middag 

  • Lunch in het Bos 

13u30 – 16u Namiddag (2 km te voet)  

  • Haagbeuk - eikenbos op leisteen, eikenbos - beukenbos op psammite, eikenbos - essenbos op schist. Toelichting bij de methode van exploitatie van dik loofhout (opleggen van de kaprichting, tijd van kappen ...) en brandhout (uitsluitend, verkoop in kleine partijen aan particulieren); Toelichting bij de relatie tussen studenten en jagers die hier samen komen; 

  • Gekwantificeerde presentatie van de financiële balans van een perceel bladverliezende toekomstbomen van natuurlijke regeneratie. Deze kwamen hier na een kaalkap van sparren in 1994 door de voormalige eigenaar waarbij alle overblijfselen ter plaatse werden achtergelaten;  

  • Korte presentatie van de economische balans van Pro Silva beheer in het veld dankzij 4 volledige inventarissen die in het veld zijn uitgevoerd in 1979, 1992, 2009 en 2019 en de compilatie van alle houtverkopen tussen 1979 en 2019.  

Terug

Inschrijven

Nog even geduld, de registratie van dit evenement opent pas op 31/03/2023 (07u00)