Updates
© Lumppini

Alleen samen kunnen we het stoppen

Klimaatonrecht raast verder

De klimaatcrisis treft niet iedereen gelijk, integendeel. De grootste gevolgen van klimaatontwrichting raken vooral de mensen en landen die er het minst verantwoordelijk voor zijn, en die weinig middelen hebben om er iets aan te doen.

Steun 11.11.11

Klimaatontwrichting

Het voorkomen (mitigatie) en het opvangen (adaptatie) van de klimaatontwrichting is één van de grootste uitdagingen in de geschiedenis van de mensheid. Nog nooit waren veranderingen in het klimaat zo ontwrichtend als nu; dorpen verdwijnen in een stijgende zee, aanhoudende droogte zorgt voor extreme hongersnood, volledige gemeenschappen worden verdreven door bosbranden, en noem maar op. 

Hier moet iets aan gedaan worden, en snel. 11.11.11 wil overheden en bedrijven ter orde roepen, lokale projecten financieren en zorgen dat iedereen de klimaatuitdagingen te baas kan. Help jij mee?

Doe mee
© Fabian Jones

Oorzaken van klimaatontwrichting

Sinds de industriële revolutie in de Westerse wereld, is de invloed van de mens op het klimaat snel gegroeid. De verbranding van fossiele brandstoffen sindsdien, zorgen voor een sterke toename in broeikasgassen als CO2 (bij verbranding van aardolie, aardgas en steenkool) en methaan (voornamelijk door industriële landbouwactiviteiten) in de atmosfeer. Deze gassen zijn van nature aanwezig in de atmosfeer (anders zou de aarde ijskoud zijn), maar een teveel aan broeikasgassen zorgt dat het klimaat en de aarde teveel opwarmen. En dat is precies wat nu gebeurt.

Het belang van bos voor klimaat

Elk jaar publiceert het IPCC een rapport over de laatste stand van wetenschappelijk onderzoek over klimaatverandering. BOS+ beleidsmedewerker Pieter van de Sype schreef een artikel over het belang van bos voor het klimaat naar aanleiding van het laatste rapport.

Thema klimaat

Klimaat is een van de thema’s waar BOS+ zich op focust. en vooral de link tussen klimaat en bos. Bossen staan onder druk van klimaatverandering, maar tegelijkertijd remmen ze de klimaatverandering af én beperken ze de nadelige gevolgen ervan.

Gevolgen van klimaatontwrichting

 • Opwarming van de aarde en oceanen

  De gemiddelde temperatuur van de aarde is sinds de tweede helft van de 19de eeuw significant gestegen. De laatste zeven jaren (2014 – 2021) waren de warmste ooit geregistreerd. De gemiddelde temperatuur van de aarde ligt maar liefst 1,11°C hoger (± 0,13 °C) dan die tijdens het pre-industrieel tijdvak (periode 1850-1900) (klimaat.be). 

   

  Trends in atmospheric CO2 and global temperature change – climate policies ©creative commons


  Op de grafiek zien we aan de ‘warming stripes’ dat de temperatuur op aarde stijgt, naargelang de hoeveelheid CO2 (ppm) in onze atmosfeer toeneemt.

  Tipping point

  Het doel van het klimaatakkoord van Parijs – het streven om de opwarming van de aarde beperkt te houden tot 1,5 graden – raakt volgens het meest recente IPCC rapport buiten zicht. En dat is erg verontrustend. 

  Indien de aarde twee graden opwarmt, bereiken we een ’tipping point’ of kantelpunt. Dit wil zeggen dat er processen in gang gezet worden die het onmogelijk maken om de opwarming ooit nog terug te draaien.

 • Extreem weer

  Wereldwijd zien we meer en meer extreme weersomstandigheden. Op elk continent zien we de gevolgen van klimaatontwrichting; orkanen nemen toe aan kracht, nooit eerder geziene regenval met overstromingen als gevolg, tropische cyclonen ontwikkelen zich sneller en zijn sterker dan ooit tevoren, enz..

  En we hoeven het niet ver te zoeken; in de zomer van 2020 maakten we de langste hittegolf ooit mee en in 2021 werden we geteisterd door overstromingen, met catastrofale gevolgen. Op de grafiek hieronder is de te verwachte toename te zien in frequentie en intensiteit van extreme weersomstandigheden naargelang de aarde opwarmt. Hoe meer de aarde opwarmt, hoe extremer het weer wordt.

  Projected extremes for different degrees of global warming – 3x10yr area chart – IPCC AR6 WG1 SPM ©Wikimedia Commons


   

 • Gezondheidsproblemen

  De luchtvervuiling, een gevolg van de groeiende aanwezigheid van broeikasgassen in onze atmosfeer, zorgt voor een toenemend aantal luchtwegproblemen en allergieën. Daarnaast geven veranderingen in temperatuur, vochtigheid en neerslag infectieziekten de kans om te ontwikkelen. 

Wat is klimaat(on)rechtvaardigheid?

Wereldwijd worden mensen niet in dezelfde mate getroffen door klimaatontwrichting. Armere landen voelen de gevolgen vaak veel eerder en sterker dan de landen die het meest aan de klimaatontwrichting bijdragen. Onze welvaart is opgebouwd dankzij de uitstoot van veel meer broeikasgassen dan landen die veel kwetsbaarder zijn voor extreme en steeds minder voorspelbare weersomstandigheden, stijgende zeespiegel en temperaturen. Met onze consumptie van o.a. vlees, chocolade en koffie dragen we van hieruit ook bij aan tropische ontbossing en de CO2-uitstoot die daarmee gepaard gaat. Om dit klimaatonrecht aan te pakken en de klimaatontwrichting effectief te kunnen oplossen, moeten er meer middelen gaan naar landen in het globale zuiden voor het stoppen van ontbossing en bosherstel, andere mitigatie- en adaptatiemaatregelen én voor schade en verlies.

© Haiyan Damage

Steun 11.11.11, stop klimaatonrecht

Klimaatonrecht is een gevolg van een oneerlijke systeem. We moeten het dus bij de wortels aanpakken. Het enige juiste antwoord op de klimaatverandering is een systeemverandering.

Daar gaat 11.11.11 voor: overheden en bedrijven wakker schudden, lokale projecten financieren en zorgen dat iedereen ter wereld de klimaatuitdagingen de baas kan. 

Steun 11.11.11
 • Klimaatrechtvaardigheid
 • Klimaatmitigatie
 • Klimaat en gender
 • Klimaat en schulden
 • Weervrouw Peggy uit Zambia over klimaatonrecht

Lees meer over: de strijd tegen klimaatonrecht

Lees meer over: de rol van bos en natuur voor het klimaat

Lees meer over: (de gevolgen van) klimaatontwrichting