Updates
bos+ zoekt een

Landenvertegenwoordiger/ programmacoördinator in Peru (m/ v/ x, voltijds)

BOS+ is op zoek naar een nieuwe dynamische medewerker om de vertegenwoordiging van
de organisatie in Peru op zich te nemen.

Ik wil de job!
© Véronique Gérard
Duurzaam beheer

BOS+ is een NGO die actief ijvert voor bosbehoud, bosuitbreiding en multifunctioneel bosbeheer in Vlaanderen en in de tropen. BOS+ heeft zijn kantoren in Gontrode en Gent en heeft een werking in België, Peru, Ecuador, Bolivia, Congo, Ethiopië en Uganda. In Ecuador, Bolivia en Peru heeft BOS+ telkens een landenvertegenwoordiger in dienst die de werking ter plaatse opvolgt en de kwalitatieve uitvoering van de projecten met de lokale partners ondersteunt.

We zijn nu op zoek naar een nieuwe dynamische medewerker om de vertegenwoordiging van BOS+ in Peru op zich te nemen.

Omschrijving van de opdracht

Deze medewerker is vertegenwoordiger van BOS+ voor het land en staat in voor de coördinatie van alle interventies die BOS+ ondersteunt in Peru. De voornaamste hiervan is het 5-jaren programma (2022-26) gefinancierd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast zijn ook financieringen van de Vlaamse regering, provincies en enkele kleinere private financiers onder het beheer van deze medewerker.

De landenvertegenwoordiger Peru maakt deel uit van het team Zuid-Amerika waar ook de vertegenwoordigers van Ecuador en Bolivia deel van uitmaken, gefaciliteerd door de regiocoördinator (vanuit Ecuador).

Hij/Zij/Die staat in voor het ondersteunen, aansturen en opvolgen van de dagelijkse werking van alle interventies in Peru, inclusief het beheer van de partnerwerking in het land en het opvolgen van de netwerken. Hij/Zij/Die is de brugfunctie tussen het hoofdkantoor en onze partners. De landenvertegenwoordiger zorgt ervoor dat de vooraf gedefinieerde doelstellingen van BOS+ voor Peru worden behaald op het gebied van ontwikkeling van (deel)projecten voor (potentiële) donoren, uitwerking en opvolging van projecten/resultaten/programma’s en verder uitbouwen van de knowhow en tools die daarvoor aanwezig en nodig zijn in de organisatie. Hij/zij/die is verantwoordelijke voor zowel de financiële als inhoudelijke rapportering aan de donoren, in samenspraak met de regiocoördinator. Deze functie houdt zowel inhoudelijke, coördinerende, faciliterende als meer administratieve taken in. Op termijn draagt de landenvertegenwoordiger ook bij tot de strategische langetermijnvisie voor onze werking in Peru en Latijns-Amerika.

Jouw profiel en taken

 • Opleiding: Hoger onderwijs master of bachelor (bio-ingenieur, bioloog, sociale of politieke wetenschappen); diploma is echter ondergeschikt aan ervaring;
 • Minimaal 3 jaar ervaring met het werken in Latijns-Amerika is vereist, ervaring in Peru is een belangrijke troef;
 • Bereid om vanuit Peru (met regelmaat in Lima) of Ecuador(met regelmaat in Tena) te opereren;
 • Vlotte beheersing van Spaans en Engels is noodzakelijk, bij voorkeur ook kennis van het Nederlands;
 • Ervaring met projectmanagement is een vereiste, ervaring met de financiering van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking een belangrijke troef;
 • Een goede kennis over en praktische ervaring met duurzaam bosbeheer en -behoud en agroforestry in de tropen is een belangrijke troef;
 • Vlotte pen zowel voor het uitwerken van projectvoorstellen als voor het verzorgen van de noodzakelijke rapporteringen en communicatie over de projecten;
 • Ervaring met het werken in een multiculturele context en in staat om met gevoelige thema’s als gender en dekolonisering op een respectvolle manier om te gaan;
 • Bereid om regelmatig nationaal, maar occasioneel ook internationaal te reizen, voornamelijk bezoeken aan de interventies in afgelegen gebieden;
 • Interventies met de lokale partnerorganisaties op het terrein. Dat omvat onder meer deze partnerorganisaties op een participatieve manier coachen, inspireren en voorzien van de nodige tools om een kwalitatieve ontwikkeling, uitvoering en opvolging van de interventies op het terrein samen met de lokale betrokkenen te verzekeren;
 • Opvolgen van de inhoudelijke en financiële rapportering door de partners;
 • Faciliteren van uitwisseling tussen de partners en andere actoren rond de kernthema´s van BOS+;
 • Opvolgen van de relevante actualiteit in het land rond onze thema´s en netwerken met andere relevante actoren op verschillende niveaus behoort ook tot het takenpakket;
 • Vlot met gangbare softwarepakketten (MS Office), in het bijzonder Excel;
 • Occasioneel weekendwerk en avonduren zijn geen probleem;
 • De kandidaat moet zich kunnen identificeren met de doelstellingen en acties van BOS+.

Jouw talenten

 • Je kan zelfstandig werken maar kan ook, vanop afstand, vlot in een team functioneren;
 • Je kan flexibel inspelen op veranderingen;
 • Je werkt oplossingsgericht;
 • Je bent sociaal en communicatief vaardig;
 • Je bent een vlotte telewerker;
 • Je hebt sterke organisatorische vaardigheden: planningen opstellen, efficiënt deadlines
  en pieken in de werklast te beheren, je weet prioriteiten te leggen;
 • Je hebt een creatief probleemoplossend vermogen;
 • Je bent een vlotte netwerker, je kan vlot contacten leggen en spreken voor een internationaal en divers publiek;
 • Strategische denker die onze aanpak in Peru een extra push kan geven.

BOS+ biedt

 • Een contract van 100% (1 VTE) van onbepaalde duur, onmiddellijke indiensttreding;
 • BOS+ valt onder het P.C. 329.01 – sector milieu maar hanteert eigen competitieve barema’s waarop de Cost of Living index wordt op toegepast; we houden zoveel mogelijk rekening met relevante anciënniteit;
 • Flexibele werkuren, waarbij rekening kan gehouden worden met je gezinssituatie;
 • Extralegale voordelen: forfaitaire telefoonvergoeding, forfaitaire thuiswerkvergoeding, ecocheques, budget voor outdoormateriaal, budget voor thuiswerkmateriaal;
 • Specifieke voordelen voor expats/lokale medewerkers zijn op te vragen bij rebecca.tournicourt@bosplus.be;
 • Samen met een enthousiast en kwaliteitsvol team meewerken aan een missie van groot maatschappelijk belang;
 • Deze functie staat open voor iedereen ongeacht geslacht, leeftijd, handicap, seksuele oriëntatie, godsdienst of overtuiging, etnische afkomst of nationaliteit.
Solliciteren met cv én motivatiebrief aan rebecca.tournicourt@bosplus.be ten laatste op 24augustus 2023. Daarna volgt een ronde met online testen (voorzien op 12 en 13 september)en gesprekken met de geselecteerde kandidaten zijn voorzien op 20 en 21 september.

 

Wij hebben een sterke voorkeur voor een onmiddellijke indiensttreding.
Meer info bij teamcoördinator Latijns-Amerika, Debbie Eraly (debbie.eraly@bosplus.be)

BOS+ verzekert een professionele en discrete behandeling van je kandidatuur.

Terug

Solliciteer

Stuur je CV en goed onderbouwde motivatiebrief naar rebecca.tournicourt@bosplus.be en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op indien je in aanmerking komt.