Updates
Natuurherstelwet EU in opmaak

Steun onze eis voor een ambitieuze natuurherstelwet

Ja, ik doe mee!

20% van de Europese natuur herstellen tegen 2030: dat is het doel van de Natuurherstelwet (=Nature Restoration law) waar de EU momenteel aan werkt. Samen met 206 andere natuurorganisaties zetten we druk op onze Europarlementsleden en bevoegde ministers om er een sterke wet van te maken, voor een sterker natuurherstel. En daar kan jij mee voor zorgen!

Wat is de ‘Natuurherstelwet’?

De Europese Natuurherstelwet zou een fundament worden van de Europese Biodiversiteitstrategie. Die strategie bepaalt dat tegen 2050 álle ecosystemen hersteld, veerkrachtig en voldoende beschermd zijn. Om dat te bereiken, moet de Europese biodiversiteit een hersteltraject hebben ingezet tegen 2030, met 20% van de Europese land en zeegebieden onder herstelmaatregelen.

Onder de wet zouden dit bindende doelstellingen worden. Lidstaten krijgen een zekere graad van vrijheid voor de invulling, maar ze moeten wel een plan opstellen en toewerken naar vaste doelstellingen voor 2030, 2040 en 2050. De Natuurherstelwet past zo ook in het nieuwe, wereldwijde kader voor biodiversiteit, dat bepaalt dat tegen 2030 herstel moet zijn ingezet voor 30% van gedegradeerde ecosystemen.

Is die wet nodig?

Ja, onmisbaar zelfs. 81% Van de beschermde gebieden in de EU verkeren in ‘povere’ toestand. Binnen landen zijn er weinig leefgebieden die een goede staat van instandhouding hebben. Intensieve landbouw, verstedelijking en vervuiling leggen bovendien bijkomende druk op land en habitats.

Waarom wordt er (nu) campagne gevoerd?

Om een Europese wet tot stand te brengen, moeten de verschillende Europese instellingen (de Europese commissie, het Europese Parlement en de Europese Raad van lidstaten) tot een akkoord komen over de inhoud. De Europese Commissie heeft een wetsvoorstel uitgebracht, nu zijn het parlement en de raad van lidstaten aan de beurt om wijzigingen voor te stellen. Tot juni zullen ze positie innemen over de wet. Daarna start de trialoog, waarbij tussen de 3 instellingen wordt onderhandeld over een finale versie van de wet.

Het voorstel dat nu op tafel ligt is goed, maar kan nog beter. Bovendien valt te verwachten dat het parlement of de raad – of beide – het ambitieniveau zullen proberen afzwakken. Omdat ze een negatieve impact verwachten voor hun land, of door lobbying door bepaalde sectoren. Maar om een duurzame toekomst te verzekeren voor alle Europese landen en alle sectoren, is stevige ambitie voor natuurbehoud en herstel essentieel.

 
 

 

 

Natuurherstelwet EU in opmaak

Vraag &
antwoord

  • Val ik hiermee mensen lastig?

    Neen, we spammen de beleidsmakers niet, maar bezorgen hen op belangrijke momenten de mails als een bundel. Daarbij steken we een sterke boodschap over het aantal mensen die hen vraagt om er een ambitieuze wetgeving van te maken, met een link zodat ze de individuele mails kunnen lezen.

    Als positief ingestelde organisatie willen we met BOS+ mensen niet spammen of doxen. De overkoepelende campagne, samen met meer dan 200 andere organisaties, zou weleens heel veel mailverkeer kunnen genereren. Daarom gebeurt dit op deze manier.