Updates

Onze thema's

BOS+ werkt rond thema’s waarvan we vinden dat ze een centrale positie moeten innemen in een breed maatschappelijk debat over duurzaamheid en veerkracht van onze biosfeer en samenleving.

Veerkracht

De biosfeercrisis kent geen grenzen. Vandaag staan onze natuurlijke ecosystemen wereldwijd onder enorme druk van degradatie, ontbossing, stroperij, onduurzame mijnbouw, pollutie, klimaatverandering, … We moeten ons perspectief verruimen en gaan voor een system changeer waarbij een veerkrachtige biosfeer een hoofddoelstelling wordt, als basisvoorwaarde voor een duurzame toekomst voor onszelf en de generaties na ons.

Bekijk thema

Biodiversiteit

Biodiversiteit is de basis van onze samenleving: voldoende diversiteit aan soorten is nodig om ecosystemen te laten functioneren, om essentiële ecosysteemdiensten te leveren zoals zuiveren van water en lucht of bodemontwikkeling zodat we aan landbouw kunnen doen. Bomen en bos zijn een heel belangrijk onderdeel van de biodiversiteit, door hun aandeel in biomassa en samenstelling van wereldwijde ecosystemen, als habitat voor andere soorten en voor de positieve interacties op andere ecosystmenen.

Bekijk thema

Klimaat

Het voorkomen (mitigatie) en het opvangen (adaptatie) van de klimaatveranderingen is één van de grootste uitdagingen in de geschiedenis van de mensheid. Bossen staan onder druk van klimaatverandering, maar tegelijkertijd remmen ze de klimaatverandering af én beperken ze de nadelige gevolgen ervan.

 • Inheemse gemeenschappen
 • Klimaat(ontwrichting)
 • Mensenrechten
Bekijk thema

Bos, Bomen & Welzijn

Bossen en bomen zorgen voor onze gezondheid en ons welzijn. Op meer manieren dan je zou denken. Ze doen ons meer naar buiten trekken, meer bewegen en elkaar meer ontmoeten. Ze helpen ons beter omgaan met stress, angst en piekergedrag, bevorderen ons geluksgevoel, creativiteit en slaappatroon. Ze verbeteren ons leefmilieu, zuiveren onze lucht en ons water, en houden onze steden leefbaar. Regelmatig contact met bossen en bomen versterkt het immuunsysteem, en verlaagt het risico op astma en andere aandoeningen aan de luchtwegen. Zo zijn hun gezondheidsvoordelen zowel preventief als curatief, met effecten op ons fysiek en mentaal welbevinden, sociale interactie, educatie, spiritualiteit en zingeving.  

 • Groene steden
Bekijk thema

Ontbossing

Bosbehoud en -bescherming zijn hot. Jammer genoeg vooral door onheilspellende berichten. De verschillende bosbarometers bewijzen het ook. Jaar na jaar worden er in Vlaanderen honderden hectares bossen gekapt om plaats te maken voor industrie, infrastructuur en woonzones. Ook wereldwijd hangt de toekomst van veel bossen aan een zijden draadje.

 • Biodiversiteit
 • Bosbescherming
 • Inheemse gemeenschappen
Bekijk thema

Duurzame consumptie

Bossen wereldwijd staan onder grote druk. Het is geen geheim dat onze levensstijl in Vlaanderen en bij uitbreiding Europa, een grote impact heeft die tot aan de andere kant van de planeet reikt. Onbewust consumeren wij producten met ingrediënten afkomstig uit ontboste gebieden of andere verwoeste habitats zoals savannes.

 • Duurzame consumptie
 • Inheemse gemeenschappen
 • Mensenrechten
Bekijk thema

Bio-economie

De uitbouw van een duurzame, koolstofarme en circulaire economie is een grote uitdaging van deze tijd. Hout en bij uitbreiding andere – houtige en niet-houtige – bosproducten kunnen daarin een interessante rol spelen, want ze hebben verschillende troeven van een duurzame bio-economie.

Bekijk thema

Groene steden & bomen in de stad

Groene steden: droom of toekomst?  Met alsmaar meer mensen die in de stad wonen of werken, en tegen de achtergrond van een steeds sterker om zich heen grijpende klimaatverandering, is een kwalitatieve, duurzame en gezonde inrichting van het verstedelijkend gebied waarschijnlijk één van dé uitdagingen van deze tijd. Een uitdaging die de voorbije jaren, in tijden van lockdowns en strenge coronamaatregelen alleen maar zichtbaarder en urgenter werd bovendien.  

 • Groene steden
Bekijk thema