Updates

Projecten

BOS+ werkt samen met heel wat lokale organisaties in Afrika, Latijns-Amerika en België. Samen met hen strijden wij succesvol tegen ontbossing en voor een beter klimaat.

Vlaanderen

Succesvol plantaardig! Op weg om je bedrijfskeuken te verduurzamen

In dit project helpen BOS+ en ProVeg bedrijven en organisaties om hun bedrijfscatering te verduurzamen en ontbossingsvrij te maken. We leggen de focus op het uitbreiden of verbeteren van het plantaardige aanbod en op het gebruik van fair trade producten zoals koffie en chocolade. Deze producten hebben namelijk een grote impact op ontbossing in de tropen. Door op de vraag in België in te spelen, realiseren we een positieve impact in landen met tropisch bos.

België

Houtkanten voor Vleermuizen

Met dit project willen we het leefgebied voor verschillende vleermuissoorten optimaliseren door landschappelijke verbindingen te versterken (gebaseerd op een grondige landschapsanalyse) en overwinteringsplaatsen te herstellen en in te richten.

België

Natuurateliers voor Brusselse jongeren

België

ECOHUBS: Vergroening van bedrijventerreinen

BOS+ ontwerpt vijf laagdrempelige basisconcepten om enkele drempels voor vergroening op bedrijventerreinen weg te halen. Samen met drie bedrijven zullen deze basisconcepten toegepast worden op het terrein.

België

Meer bos voor Vlaanderen!

In het kader van het 'Meer bos voor Vlaanderen!' programma van de Vlaamse Overheid kan BOS+ je gemeente of stad volledig gratis begeleiden bij bosuitbreiding.

België
Koolstofopslag in boslandbouw

Klimaatneutrale bedrijven via koolstofopslag in boslandbouw

Met dit project promoten we koolstofopslag via boslandbouw als bijdrage in de evolutie naar een klimaatneutrale samenleving.

België

Gevlinderd boerenland

Samen met natuurvrijwilligers brengen landbouwers de soortenrijke en onmisbare nachtvlinders in kaart op het platteland en observeren we hoe landgebruik en kleine landschapselementen het voorkomen van nachtvlinders beïnvloeden.

Vlaanderen

Groene Speeldorpen

Met het project ‘Groene speeldorpen’ willen BOS+ , Endeavour en Kind & Samenleving de gemeenten Bree, Hamont-Achel en Pelt ondersteunen om buitenspelen in het groen te faciliteren. Gemeentekernen zijn steeds vaker verhard en er blijft weinig plek over voor groene speelruimte en groene verbindingen.

België

Duurzame houtconsumptie

Naar schatting 2% van de globale uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door niet-duurzame houtoogst. Bovendien heeft het een bijzonder negatieve impact op lokale gemeenschappen die in, rond en van deze bossen leven. BOS+ wil daarom met dit project de druk op kwetsbare bossen verminderen en duurzame houtconsumptie bevorderen.

België

Onze educatieve projecten

BOS+ gelooft sterk in de kruisbestuiving tussen natuur, bos en educatie. Doorheen de jaren ontwikkelde BOS+ dan ook een indrukwekkende waaier aan educatieve materiaal, projecten en spelletjes.

Speel-eet-beleefbossen voor jeugdverenigingen, om van te smullen!

De afgelopen jaren plantte BOS+ samen met 5 jeugdverblijven een speel-eet-beleefbos aan op hun terreinen.

België

PLAN(T) KLIMAATADAPTIEVE GEMEENTEN

BOS+ combineert verschillende van haar expertisedomeinen om gemeenten klimaatadaptief te maken. Groenblauwe netwerken zijn hierbij het vertrekpunt en een klimaatgroenscan biedt de basis voor vergroeningen in stedelijke en landelijke context.

België

Groen doet groeien

Een groene belevingsplek voor en door de jongens van gemeenschapsinstelling De Zande in Wingene

België

Zuurstof voor de gevangenis

Tijdens dit project gaan we op zoek naar mogelijkheden voor vergroening in Vlaamse gevangenissen. Want contact met groen en natuur verhoogt het welzijn van gedetineerden en personeel, helpt agressie en stress in te perken, bevordert de rehabilitatie en geeft ook bijkomende winsten op vlak van biodiversiteit en klimaat.

België

WOOD-DESIGN

Duurzaam design met houtige nevenproducten: een perfecte match

België

Re-connect

De gemiddelde smartphone doet 2,5 jaar dienst. Bij jongeren ligt de gebruiksduur nog lager. Die smartphone zit bovendien vol metalen waarvoor mijnbouw nodig is. Slechts 5% van de smartphones in België wordt gerecycleerd. Het overgrote deel belandt op de afvalberg of in de kast. Verontrustende cijfers, want mijnbouw is één van de vier grootste drijvers van ontbossing. Aangenomen wordt dat mijnbouwactiviteiten 7% van de wereldwijde ontbossing veroorzaken. Met Re-Connect wil BOS+ jongeren bewust maken van de impact van smartphones op mens en milieu. Dit door niet enkel te wijzen op de pijnpunten in het hele productieproces. Jongeren krijgen vooral tips aangereikt om ontbossing uit de smartphone te houden en zo bij te dragen aan een circulaire economie.

België

De bossen in eigendom van BOS+

Stap voor stap bouwt BOS+ aan een bosbestand in eigen beheer. Een bos waar we onze visie op bos ten volle kunnen ontplooien, dat aan de meest strenge selectiecriteria voldoet.

België