Updates
Het project
Locatie
Doelstellingen
Onze aanpak
Contact

Natuurateliers voor kinderen en jongeren in stedelijke context

 • Locatie Vlaanderen en Brussel, België
 • Periode 2023-2024

Kinderen en jongeren in de stad worden geconfronteerd met een drukke leefomgeving, met vaak een beperkte toegang tot groen. Nochtans worden deze kinderen en jongeren het meest blootgesteld aan de negatieve effecten van de klimaatcrisis (toenemende vervuiling, afname van groenoppervlakte, ...) en hebben ze niet de middelen om zich daaraan aan te passen. Vele jongeren kennen de verschillende groenomgevingen niet, zijn het niet gewoon ze op te zoeken. Toch bieden deze plekken de mogelijkheid om samen te komen met vrienden, om rust te vinden in de drukte en chaos van de stad, om te ontspannen en plezier te maken. Daarom ondersteunen we jeugdbegeleiders in de organisatie van natuurateliers, die bijdragen aan natuurverbondenheid van kinderen en jongeren. Natuuractiviteiten dagen kinderen en jongeren immers uit om te groeien op vlak van leiderschap, communicatie, assertiviteit, zelfvertrouwen en zelfbeheersing, creativiteit en verbondenheid met elkaar en met de natuur.

Belang van natuurateliers

Er is al veel over geschreven, onderzoek naar gedaan en bewezen: de natuur heeft een positieve impact op ons mentaal (positieve stemming, meer ruimte in je hoofd, zorgen loslaten, verhoogde concentratie, minder angsten) en fysiek welzijn (lagere hartslag en bloeddruk, minder pijn).  Dit zijn kortstondige effecten, van de natuur als hersteller – bij stress, pijn, … Maar de natuur kan ook een buffer zijn, met langdurige effecten om die negatieve ervaringen te voorkomen. Wie dus op regelmatige basis de natuur in gaat, zal een verbeterde kwaliteit van leven ervaren, meer zelfvertrouwen en zelfredzaamheid, meer creativiteit en assertiviteit, meer innerlijke rust, minder psychische problemen ervaren, … Daarnaast verlaagt het ook het risico op diabetes, overgewicht, hart- en vaatziekten, …  Deze voordelen zijn cruciaal in een maatschappij waar de obesitascijfers nooit eerder zo hoog lagen, waar eenzaamheid ook onder jongeren een groot probleem vormt en de ongelijkheid in Vlaanderen steeds groeit.

Natuurateliers bieden een antwoord op tal van vraagstukken die in onze maatschappij leven. Via natuurateliers strijden we tegen ongelijke kansen en geven we elk kind of jongere de ruimte om zichzelf te leren kennen, talenten te ontwikkelen en rust te ervaren.

Download de informatiegids
© Vilda – Rollin Verlinde

Vergroeningen

Naast organisatie van natuuractiviteiten bekijken we de mogelijkheid om in de buurt van de jeugdorganisaties ook een vergroening te realiseren. In stedelijke context is er een groot tekort aan groene omgevingen, die cruciaal zijn voor de ontwikkeling van het kind. Door bestaande terreinen in de stad te vergroenen, willen we ontmoetings- en rustplaatsen creëren voor kwetsbare jongeren, die doorgaans weinig met natuur in contact komen.

Samenwerkingen

Ben je geïnteresseerd in onze natuurateliers?

Contacteer ons

Centrum Kauwenberg (2024)

Na een geslaagde samenwerking met Brusselse jongerenorganisatie D’Broej slaan BOS+ en Centrum Kauwenberg de handen in elkaar.

Centrum Kauwenberg is een Antwerpse organisatie die zich inzet voor armoedebestrijding. De organisatie is erkend als vereniging waar armen het woord nemen.

Tijdens dit project organiseren we maandelijks natuuractiviteiten voor kinderen van 2 tot 12 jaar én hun ouders. Daarnaast staat BOS+ ook in voor organisatie van natuuractiviteiten tijdens het jaarlijkse zomerkamp, voor leeftijd 3-8 jaar en 8-12 jaar.

In najaar 2024 wordt er samen met de kinderen, ouders en begeleiders een Wonderwoudje aangeplant op ‘t Kiel.

D’Broej (2023)

D’Broej, voluit De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren, wil via het ontwikkelen van initiatieven in de vrije tijd bijdragen tot de emancipatie (zowel individueel als collectief) van kinderen en jongeren die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbare context. Voor het project werkten we samen met drie jeugdhuizen van D’Broej: Jeugdhuis Chicago uit de gelijknamige wijk, de Brussels Boxing Academy (BBA) en PSC Machtens in Molenbeek. 

Met dit project versterken we het aanbod van de drie jeugdhuizen én spelen we in op de nood naar meer groen in een stedelijke omgeving. Dit doen we door begeleiding van vrijwilligers voor organisatie van natuurateliers enerzijds. Daarnaast konden we ook drie vergroeningen realiseren in de stad.

Steun het project

Dankzij jouw hulp kunnen we kwetsbare jongeren opnieuw in contact brengen met groen in hun stad.

Ja, ik wil doneren
België

Vlaanderen en Brussel

 • Verhaal
 • Project
Kwetsbare jongeren in contact brengen met natuur

Doelstellingen

Door vrijwilligers van jeugdhuizen de tools aan te reiken om meer buitenactiviteiten te organiseren en vergroeningen te realiseren op bestaande terreinen, willen we kwetsbare jongeren dichter bij de natuur brengen.

Jongeren in contact brengen met natuur

Via natuurateliers en participatietrajecten voor vergroeningen benadrukken we het belang van groene ruimte in een grijze, dichtbevolkte stad. Dankzij de natuurateliers krijgen kinderen en jongeren de kans om minstens één keer per maand te genieten van natuuractiviteiten in een groene omgeving, waar ze zichzelf kunnen zijn.

Inspireren en sensibiliseren

Via workshops voor begeleiders inspireren we hen en stellen we hen in staat om zelf op minstens maandelijkse basis activiteiten te organiseren in het groen, waarbij ze maximaal gebruik maken van natuurlijke materialen en genieten van de rust en schoonheid van de natuur. Op hun beurt worden dan ook kinderen en jongeren geïnspireerd om meer zorg te dragen voor de natuur.

Vaardigheden ontwikkelen

Met dit project stellen we begeleiders in staat om zelf natuurateliers te organiseren voor kwetsbare kinderen. We leggen daarbij de focus op ontwikkeling van sociale en persoonlijke vaardigheden, waarbij natuurverbondenheid centraal staat.

Ontmoetings- en rustplaatsen creëren

Door bestaande terreinen in de stad te vergroenen, willen we ontmoetings- en rustplaatsen creëren voor kwetsbare jongeren, die doorgaans weinig met natuur in contact komen.

Een inclusieve aanpak

Onze aanpak

Samen met onze partners zorgen we voor meer en betere natuurervaringen bij Vlaamse en Brusselse kinderen en jongeren.

 • Natuurateliers

  We organiseren natuurateliers voor de vrijwilligers van de drie werkingen. We laten hen kennismaken met het belang van buitenactiviteiten en hoe deze op te bouwen om kinderen optimaal van de omgeving te laten genieten. Via workshops en begeleiding voelen vrijwilligers zich vertrouwd met de natuurlijke omgeving én ervaren ze de voordelen van buitenactiviteiten. We leren hen de vaardigheden en geven een hoop inspiratie mee zodat zij op maandelijkse basis activiteiten kunnen organiseren in en met de natuur.  

  Met de natuurateliers zetten we niet enkel in op kwalitatieve momenten in de natuur; we werken aan persoonlijke en sociale vaardigheden die maximaal getraind worden in een natuurlijke omgeving.  

  Via natuurateliers creëren we natuurverbondenheid, waardoor kinderen en jongeren al dan niet bewust ook meer zorg zullen dragen voor de groene omgeving.  

  Door groen in Vlaanderen en Brussel in kaart te brengen hopen we dat de jongeren de groene zones leren kennen en ook vaker zullen opzoeken.  

 • Vergroeningen

  Met dit project zetten we ook in op vergroening van bestaande terreinen, in een stedelijke omgeving die snakt naar extra groen. De kinderen worden betrokken bij de in de inrichting van de ruimte en zijn samen met de buurt verantwoordelijk voor het onderhoud ervan 

  Financiers
 • Vlaamse Overheid Departement cultuur, jeugd en media
 • Walden Festival
 • Nationale Loterij
  Partners
 • Centrum Kauwenberg
 • D'Broej

Ook interesse voor een gelijkaardig project? Contacteer ons

Interesse om met jouw organisatie aan de slag te gaan met natuurateliers? Heb je vragen of een goede suggestie? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Projectmedewerker

Kato Vanden Bussche

kato.vandenbussche@bosplus.be