Updates
Het project
Locatie
Doelstellingen
Onze aanpak
Contact
© Vilda - Yves Adams

ECOHUBS: Vergroening van bedrijventerreinen

  • Locatie Stad Antwerpen, België
  • Periode 2022-2024

ECOHUBS wil de drempels voor het aanleggen van een groen bedrijventerrein zo veel mogelijk verlagen. Aan de hand van een bevraging van bedrijven werden de drempels en motivatoren van bedrijven in kaart gebracht. Met deze informatie ontwierpen we vijf laagdrempelige basisconcepten, waarmee we bedrijven overtuigen om te vergroenen op hun bedrijventerrein.

Vergroen je bedrijventerrein met BOS+

Bij BOS+ vinden we iedere vergroening, hoe klein dan ook, een meerwaarde voor de natuur, het klimaat en de mens. Daarom bedachten we dit project, samen met onze partner Breekijzer, waarbinnen bedrijven hun bedrijventerreinen, zelfs met kleine ingrepen, kunnen vergroenen. Omdat Stad Antwerpen dit project financiert, ligt onze focus nu op bedrijven uit Antwerpen. Voel jij je aangesproken? Dan kunnen wij je het volgende aanbieden:

  1. Een gratis verkenningsgesprek met terreinbezoek en brainstorm mogelijkheden,
  2. De mogelijkheid om bomen, lijnbeplanting, waterelementen, groengevels en ontharding in het ontwerp op te nemen en te passen naar de context van het terrein en de wensen van jouw bedrijf,
  3. Een professionele begeleiding van de vergroening van A tot Z, door een organisatie met al meer dan 50 jaar ervaring in bebossingen en vergroeningen,
  4. Hulp bij het concretiseren van ideeën d.m.v. plannen en visiebeelden,
  5. Hulp bij het opvragen van offertes en contactname met ecologische en professionele aannemers,
  6. De mogelijkheid om al vanaf volgend jaar te genieten van de vergroeningen, aangezien de werken kunnen uitgevoerd worden tussen januari en juni 2024!

Een groen bedrijventerrein en klimaatadaptatie

Bedrijventerreinen zijn vaak grijs en verhard en het eventuele schaarse groen wordt vaak intensief beheerd. De terreinen liggen vaak ook in of rond steden, waar het hitte-eilandeffect heerst. Meer groen op bedrijventerreinen zorgt voor minder hitte-stress, betere waterinfiltratie en dus minder wateroverlast, betere regulatie van het lokaal klimaat waardoor op warme dagen minder verkoeling nodig is in het gebouw. Ook bedrijven waar slechts op eerste zicht weinig mogelijkheden lijken te zijn, kunnen met kleine ingrepen voordeel doen. 

Groen en werknemers

Naast het feit dat groen een bondgenoot is bij een veranderd klimaat, zijn er nog vele voordelen verbonden aan een groen bedrijventerrein. Groen verhoogt het welzijn van de werknemers. Het heeft een significante impact op het stressniveau van werknemers en op ziekteverzuim. Daarnaast zet groen aan tot meer beweging waardoor de arbeidsproductiviteit stijgt.  

De vele voordelen van groen

De aanwezigheid van biodivers groen verbetert het imago van een bedrijf. Daarnaast stijgt de vastgoedwaarde van het gebouw.  

Ook hebben bedrijventerreinen veel potentieel om in het landschap groen- maar ook blauwnetwerken te versterken, en kunnen een belangrijke meerwaarde zijn voor de biodiversiteit door het aanleggen van biodiverse groenelementen.  

© Vilda – Yves Adams
31

reacties

De bevraging werd ingevuld door 31 bedrijven.

5

basisconcepten

Er zullen 5 basisconcepten uitgewerkt worden binnen dit project.

3

bedrijven

Drie bedrijven zullen als pilootcase een vergroeningstraject opstarten.

64.776,46

hectare

De totale oppervlakte van bedrijventerreinen in Vlaanderen.

Klik of sleep door alle gebeurtenissen
2022

01 juliStart van het project

28 februariAfsluiting bevraging van bedrijven.

2023

01 augustusTestcases bij drie bedrijven

België

Stad Antwerpen

  • Verhaal
  • Project

Doelstellingen

Het ontharden en vergroenen van bedrijventerreinen om bedrijven veerkrachtiger te maken tegen extreme weerfenomenen.

Bedrijventerreinen klimaatadaptiever en veerkrachtiger maken voor extreme weerfenomenen 

We bereiken rechtstreeks private eigenaars met grote percelen

We vergroten onze kennis omtrent de doelgroep

Onze aanpak

Binnen het project doorlopen we volgende vijf fases om de doelstellingen te behalen:

    Financiers
  • Stad Antwerpen
    Partners
  • Breekijzer
Projectmedewerker

Nancy Pausenberger

nancy.pausenberger@bosplus.be