Updates
Het project
Locatie
Doelstellingen
Onze aanpak
Contact

ECOHUBS: Vergroening van bedrijventerreinen

  • Locatie Stad Antwerpen, België
  • Periode 2022-2024

ECOHUBS wil de drempels voor het aanleggen van een groen bedrijventerrein zo veel mogelijk verlagen. Aan de hand van een bevraging van bedrijven werden deze drempels in kaart gebracht. Met deze informatie ontwerpen we vijf laagdrempelige basisconcepten, waarmee we bedrijven willen overtuigen om te vergroenen op hun bedrijventerrein.

Een groen bedrijventerrein en klimaatadaptatie

Bedrijventerreinen zijn vaak verhard en indien er reeds groen aanwezig is, intensief beheerd. Hierdoor is de kwetsbaarheid van bedrijven voor de gevolgen van klimaatsverandering groot. Bedrijventerreinen situeren zich vaak in stedelijke context waar het hitte-eilandeffect reeds heerst. Meer groen op bedrijventerreinen zorgt voor minder hitte-stress, betere waterinfiltratie en dus minder wateroverlast, betere regulatie van het lokaal klimaat waardoor op warme dagen minder verkoeling nodig is in het gebouw. Ook bedrijven waar slechts op eerste zicht weinig mogelijkheden lijken te zijn, kunnen met kleine ingrepen voordeel verkrijgen.

Groen en werknemers

Naast het feit dat groen een bondgenoot is bij een veranderd klimaat, zijn er nog vele voordelen verbonden aan een groen bedrijventerrein. Groen verhoogt het welzijn van de werknemers. Ze heeft een significante impact op het stressniveau van werknemers alsook op ziekteverzuim. Daarnaast zet groen aan tot meer beweging waardoor de arbeidsproductiviteit stijgt.  

Groen en al haar voordelen

De aanwezigheid van biodivers groen verbetert het imago van een bedrijf tegen over klanten en zijn omgeving. Daarnaast stijgt de vastgoedwaarde van het gebouw.  

Ook hebben bedrijventerreinen veel potentieel om in het landschap groen- maar ook blauwnetwerken te versterken, en kunnen een belangrijke meerwaarde zijn voor de biodiversiteit door het aanleggen van biodiverse groenelementen.  

31

reacties

De bevraging werd ingevuld door 31 bedrijven.

5

basisconcepten

Er zullen 5 basisconcepten uitgewerkt worden binnen dit project.

3

bedrijven

Drie bedrijven zullen als pilootcase een vergroeningstraject opstarten.

64.776,46

hectare

De totale oppervlakte van bedrijventerreinen in Vlaanderen.

Klik of sleep door alle gebeurtenissen
2022

01 juliStart van het project

28 februariAfsluiting bevraging van bedrijven.

2023
België

Stad Antwerpen

  • Verhaal
  • Project

Doelstellingen

Het ontharden en vergroenen van bedrijventerreinen om bedrijven veerkrachtiger te maken tegen extreme weerfenomenen.

Onze aanpak

    Financiers
  • Stad Antwerpen
    Partners
  • Breekijzer
Projectmedewerker

Nancy Pausenberger

nancy.pausenberger@bosplus.be