Updates
Het project
Locatie
Doelstellingen
Onze aanpak
Steun BOS+ tropen

Bronbossen beschermen in Tanzania

 • Locatie Regio Arusha, Noord-Tanzania, Tanzania
 • Periode 2017-2021

In het savanne landschap van Noord-Tanzania vind je op heuveltoppen en de flanken van de Afrikaanse riftvallei, verspreid in het landschap, volwaardige bossen terug. Het recht op het gebruik en het beheer van deze bossen brengen we in handen van de dorpen zelf zodat de toekomst van het bos verzekerd blijft.

Community based bosbeheer

Een bos waar je geen eigendoms- of beheerrechten over hebt maar waar je toch gebruik van maakt, leidt tot een situatie die vaak resulteert in degradatie van bos. De districtsoverheid, die in naam verantwoordelijk is voor deze bossen, heeft geen kennis en mankracht om dit waar te maken. Zo ontstaat er een situatie waarin er een gebrek is aan regels en afspraken en controle daarvan.

Onder druk

Ook al waardeert het overgrote deel van de lokale bevolking het bos als plaats voor overgangsrituelen, medicinale voorraadkast, watervoorraad via de bronnen, plaats om brandhout en constructiehout te verzamelen; het gebrek aan afspraken zorgt dat de druk op de bossen vaak te hoog is doordat ook vee soms in het bos graast of bomen simpelweg gekapt worden om de graasgronden uit te breiden. 

In eigen handen

Een goeie remedie hiertegen is om het eigendom en het beheer officiëel in handen van de lokale gemeenschappen terug te brengen. De Tanzaniaanse wet laat dit sinds enige tijd toe. BOS+ en zijn partner MCDI begeleiden de dorpen doorheen dit erkenningsproces en trainen een bosbeheercomité binnen het dorp.  

3

Dorpen

Drie dorpen nemen deel aan het project. We tonen hen de waarde van de bossen rondom het dorp en waarom het bos beschermen hen vele voordelen biedt. Wanneer het bos deel wordt van de levensvoorziening van de mensen, zal het ook de beste bescherming krijgen op een duurzame, blijvende manier.

1.300

Hectare

Wordt erkend als 'forest land village reserve', oftewel bosreservaat in eigendom van het nabije dorpsbestuur.

2.200

Dorpsbewoners

Meer dan 2.000 mensen zullen de vruchten dragen van de vele voordelen die bossen te bieden hebben in een gebied dat steeds meer te lijden krijgt onder de gevolgen van de klimaatcrisis, waaronder droogte.

165

Landbouwers

165 Landbouwers krijgen een doorgedreven opleiding in agrofrestry , waarmee ze op een duurzame en meer efficiënte wijze in hun levensonderhoud kunnen voorzien door bomen in hun landbouwpraktijk op te nemen i.p.v. ze te verwijderen.

Klik of sleep door alle gebeurtenissen
2018

07 juniEerste rapportering van de drie partnerorganisaties over de vooruitgang van het project. We slaagden we erin enkele boomkwekerijen op te zetten en met de juiste training in het beheer te laten van lokale vrouwen.

Onze partners slagen erin meer dan 30.000 bomen aan te planten en we helpen lokale scholen met plantacties. De schoolomgeving wordt zo afgebakend, kinderen genieten van de schaduw en de school kan later inkomsten halen uit het goede beheer van de bomen.

2019
2020

27 aprilCorona wordt in Tanzania ook een probleem. De projectplannen lopen desondanks redelijk goed door, met meer focus op agroforestrytrainingen en duurzaam bosbeheer.

11 juniHier staan we in het bos dat werd aangeplant aan het begin van het programma. Van een droge vlakte werd het schoolterrein van Selela omgetoverd tot een heus bos.

2021
Tanzania

Selela, Mungere en Buger dorp

In het enorm uitgestrekte gebied wordt er amper naar bos omgekeken door de centrale overheid. Het recht op het gebruik en het beheer van deze bossen brengen we in handen van de dorpen zelf zodat de toekomst van het bos verzekerd blijft.

 • Verhaal
 • Project
Community based bosbeheer

Doelstellingen

Zoals altijd werkt BOS+ aan een triple win. Zowel het klimaat, de biodiversiteit en de mensen hebben baat bij meer en beter bos.

Welzijn voor de mensen

Agroforestry toont de boeren een landbouwmodel dat meer bestand is tegen extreme weersomstandigheden en gestoeld is op ecologische principes. Nu het bos officieel beheerd wordt door het dorp kunnen er activiteiten ontwikkeld worden waaruit inkomsten gehaald worden voor het dorp. Bijenkasten aan de rand van het bos helpen bijvoorbeeld zowel om de wilde dieren in het bos te houden als om inkomsten te genereren via honingproductie.

Klimaat

De bescherming van het bestaand bos vermijdt verdere CO2 uitstoot door ontbossing. Het bos met zijn vele bronnen is bovendien uitermate belangrijk als bron van drinkwater en water voor landbouw waardoor drogere periodes overbrugd kunnen worden.

Biodiversiteit

In het bos van Selela vind je vaak olifanten terug. Voor hen is het bos een belangrijke rustplek tijdens hun migratie tussen het nationaal park van Manyara lake en Ngorongoro. Ook veel andere dieren wonen er of passeren er tijdens hun migraties tussen de parken.

Onze aanpak

Enkel aanplanten en daarna vertrekken is geen duurzame oplossing. Om bos op lange termijn te verwezenlijken moet iedereen er het belang van inzien en er voordeel uit halen. Met onderstaande aanpak zorgen we voor een triple win: het bos is goed voor het klimaat, voor de biodiversiteit én voor de mensen die er vlakbij wonen.

 • Agroforestry

  Boeren worden getraind in agoroforestry technieken. Het laat hen toe een meer ecologisch landbouwmodel toe te passen dat beter bestand is tegen extreme weersomstandigheden. 

 • Aanplantingen

  Rond scholen worden bossen en bomen aangeplant. Ze vermijden opwaaiend stof, bakenen de schoolgrenzen af en zorgen voor schaduw. Bovendien worden de leerlingen betrokken bij de aanleg en het beheer van het bosje waardoor het hele proces ook educatieve doeleinden dient. 

 • Bosbehoud

  De wettelijke verankering van het bos als ‘village land forest reserve’ is een win voor het behoud van het bos en voor het dorp dat officieel erkend wordt als eigenaar en beheerder van het bos en kan genieten van de inkomsten gegenereerd in het bos. 

 • Vormingen

  Boeren krijgen trainingen over Agroforestry. Dorpsbesturen worden getraind in het opzetten en laten naleven van regels opgemaakt in kader van de landgebruiksplanning in het dorp. Het comité dat verantwoordelijk is voor het beheer van het bos wordt getraind op verschillende domeinen rond bosbeheer. 

  Financiers

Steun BOS+ tropen

Dit project is afgelopen, maar u kan nog steeds andere projecten in Afrika steunen door donateur te worden van onze tropenwerking. Bescherm samen met ons onze kostbare wouden, overal ter wereld.

Word donateur van BOS+ tropen