Updates
Het project
Locatie
Onze aanpak
Help mee

In Ecuador beschermen we deze bijzondere nevelwouden

 • Locatie Regio Pichincha, Ecuador
 • Periode Vanaf 2017 - eind 2023

In het Noorden van Ecuador werkt BOS+ nauw samen met Mindo Cloudforest Foundation (MCF), een Ecuadoraanse organisatie die zich, naast tal van andere activiteiten, inzet voor de bescherming van bossen. Dit wordt waargemaakt door kostbare natuurreservaten te beheren en gedegradeerde gebieden zoals graslanden te herbebossen. Die herbebossingen zorgen ervoor dat bestaande intacte bosgebieden uitgebreid en opnieuw verbonden worden.

Een van ‘s werelds meest diverse habitats

In het Noorden van Ecuador zorgen BOS+ en haar partner Mindo Cloudforest Foundation voor de bescherming van een van ‘s werelds meest diverse habitats. De rijkdom aan planten- en diersoorten in de nevelwouden en subtropische bossen van de bioregio Chocó-Andes is immens. Het indrukwekkend aantal soorten kolibries, de Chocó-toekan en de brilbeer zijn de meest geliefde bewoners van deze bossen. Mindo Cloudforest Foundation is een ervaren Ecuadoraanse non-profit organisatie die zich bezig houdt met het beschermen en uitbreiden van kritisch bedreigde natuurlijke habitats in het Noordwesten van Ecuador.

© Andreas De Vuyst

Waardevolle bossen verbinden

In het Noordwesten van de hoofdstad van Ecuador, Quito, zijn er gelukkig nog veel reservaten, waar het bos in zijn natuurlijke vorm als enorm biodivers nevelwoud en subtropisch bos beschermd wordt. Vooral veel privé eigenaars proberen hier hun steentjes in bij te dragen. Een belangrijke schakel is er op inzetten om deze gebieden te verbinden en zo ook waardevol te maken voor fauna en alle ecologische functies te voorzien.

Help mee, doe een gift

Hoogtestage voor zaailingen

Mindo Cloudforest Foundation beheert binnen hun reservaten ook drie boomwekerijen, die elk op een verschillende hoogte liggen. Dit zorgt ervoor dat de boompjes die opgekweekt worden aangepast zijn aan de lokale omstandigheden. 

De zaden worden allemaal lokaal ingezameld. En een lokaal team is opgeleid in alle technische aspecten om de kwekerijen goed te beheren vanaf het boomklimmen, over zaden kiemen, goed substraat samenstellen, enz. 

 

 

 

Gedegradeerde gebieden herbebossen

De veeteelt heeft in deze regio de voorbije decennia stevig wat nevelwoud doen verdwijnen. Door een grondige aanpak, gebaseerd op kennis van de boomsoorten uit de streek, probeert MCF deze beweging om te keren. Een stevige uitdaging, door het gevecht met de dominante grassen die hier hun intrede deden. Vier jaar opvolging en onderhoud met machete en veel mankracht is nodig om op termijn te verzekeren dat die geplante boompjes ook een degelijk bos worden.

© BOS+

Buffer tegen palmolieplantages

Een van de grote bedreigingen voor bos in het Noordwesten van Ecuador momenteel, is de uitbreiding van palmplantages. Niet alleen die van de welgekende Afrikaanse palmolie, maar ook van de palmharten uit de jonge scheuten van de Chonta-palm. Hectares van deze teelt schurken aan tegen het subtropische woud in deze streek en de invloed van de herbiciden en pesticides die gebruikt worden, dragen hun invloed in deze waterrijke omgeving mijlenver mee.

 • Mindo Cloudforest Foundation (MCF) zet zich naast tal van andere activiteiten in voor de bescherming van bossen. Ze beheren kostbare natuurreservaten en herbebossen gedegradeerde gebieden zoals graslanden. Die herbebossingen zorgen ervoor dat bestaande intacte bosgebieden uitgebreid en opnieuw verbonden worden.
 • De klimaatmarsbossen in Ecuador: het resultaat van 100.000 mensen die hun stem lieten horen in Brussel tijdens de Claim the Climate klimaatmars van 2/12/2018. Deze actie van BOS+, Climate Express, Klimaatcoalitie Coalition Climat, WWF-Belgium, Greenpeace Belgium, Bond Beter Leefmilieu, Mindo Cloudforest Foundation en de 100.000 klimaatbetogers was alvast geen opgezet spel.
 • Deze video toont hoe het project deel uitmaakt van een netwerk van wetenschappelijk onderzoek samen met de UGent en de Escuela Politecnica Nacional in Noord en Zuid Ecuador.

Wetenschappelijk toets

De samenwerking met de wetenschappelijke wereld is voor BOS+ heel belangrijk en dat wordt in deze regio al jarenlang in de praktijk omgezet. Samen met de Belgische en Ecuadoraanse universiteiten wordt bijna jaarlijks metingen gedaan in de aangeplante bossen om hun groei en positieve invloed op verschillende factoren zoals biodiversiteit op te volgen. Daarnaast worden ook studies gedaan in natuurlijke bossen, die onder andere toelaten om in te schatten waar de herstelde bossen naar kunnen evalueren. De steun van VLIR voor deze inter-institutionele aanpak is hier van onschatbare waarde. En ook de aanpak van de wetenschappers die effectief tracht om wetenschap af te stemmen op de noden op het terrein.

70

verschillende boomsoorten

Alle boomsoorten zijn inheems. De soort komt er van nature - dat wil zeggen spontaan en zonder menselijke invloed - in het gebied voor.

450

vogelsoorten in de regio

In deze regio kan je maar liefst 450 verschillende vogelsoorten observeren.

410

hectare

Zoveel bos werd al aangeplant door MCF met de steun van BOS+ in verschillende gebieden, sinds 2012.

1

cacao-producentenorganisatie

AsoANE. Deze is actief betrokken met het doel om hun plantages diverser te maken en langs hun waterlopen te herbebossen.

Ecuador

Regio Pichincha

De bioregio Chocó-Andes is bekend voor zijn grote biodiversiteit en hoge graad aan endemisme (soorten die alleen op een specifieke locatie voorkomen).

 • Verhaal
 • Project

Get Directions

show options hide options
Hoe gaan we te werk?

Onze aanpak

Met de juiste aanpak kunnen we samen met MCF een grote bijdrage leveren aan het beschermen en de uitbreiding van nevelwouden in Ecuador

 • Opkweek van nieuwe bomen in kwekerijen

  Bij MCF start het hele verhaal bij de moederboom. Zo wordt het exemplaar van een soort genoemd die goede eigenschappen heeft om zaden aan te leveren voor plantgoed. Voor de soorten die typisch zijn voor een bepaald gebied wordt naar deze bomen gezocht. El individu wordt geregistreerd in de app INaturalist en gevolgd zodat op het juiste moment zaden ingezameld kunnen worden. Die gaan dan naar de kwekerij, krijgen de aangepaste behandeling om ze te laten kiemen en groeien daar verder op tot ze groot genoeg zijn om op terrein aangeplant te worden. De aangepaste inheemse boomsoort op de juiste plek en op het juiste moment aanplanten is de essentie van deze aanpak. MCF heeft dan ook op drie verschillende hoogteliggingen een kwekerij die deze slagzin omzet in de praktijk in de regio waar zij werken.

 • Aanplant nieuw bos met inheemse soorten

  Nadat de bomen klaar zijn in de kwekerijen, komt de volgende stap: het aanplanten op terrein. Dat klinkt eenvoudig maar er zijn heel veel variabelen die meespelen in de te nemen beslissingen: de omgeving die bij voorkeur nog wel bos heeft dat verder kan uitgebreid worden, de toestand van bodem en vegetatie die een specifieke behandeling vraagt, de eigenaar die gemotiveerd is en een concreet engagement aangaat maar ook bepaalde wensen heeft voor de soorten die aangeplant zullen worden. Dit zorgt ervoor dat voor elk stuk terrein een specifiek ontwerp nodig is dat dan ook nog eens gekruist wordt met de eigenschappen en aantallen die beschikbaar zijn van verschillende boomsoorten in de kwekerij. Na het planten van bomen is er ook nog jarenlang onderhoud en opvolging nodig om te zorgen dat de aanplant van bomen ook zorgt voor de groei van nieuw bos.

 • Duurzaam toerisme

  Toerisme biedt vaak een toegevoegde waarde aan verschillende activiteiten. Zo zorgen de verschillende bosreservaten die MCF beheert op verschillende hoogtes voor een heel  gevarieerde fauna en flora die ook toeristen lokken. Bij MCF ligt de focus vooral op vogeltoeristen, een interessant publiek dat voor inkomsten zorgt in ruil voor de observatie en het maken van foto’s van zeer gewilde en vaak heel bijzondere soorten. Dit wordt ook als aanmoediging gebuikt om bestaande gebieden uit te breiden of met elkaar te verbinden.

 • CO2-compensatie

  Een belangrijk aspect van de aanpak in het werk met MCF is de focus op koolstofdioxide of CO2. Niet alleen om een positieve impact op het klimaat te genereren en al zeker niet omdat dit in de mode is. En toch is dit een belangrijk aspect van onze werking omdat verschillende financiers op die manier meegenomen worden in een verhaal dat veel verder gaat dan alleen CO2-opslagfabriekjes aan te planten. Het laat ons toe om bedrijven bewust te maken van hun uitstoot aan CO2 en de nood aan reductie ervan. Het laat toe om een bos te valoriseren doordat een bedrijf vrijwillig zijn uitstoot compenseert. En dan zorgt BOS+ met zijn partners ervoor dat daarvoor een heel divers bos, aangepast aan de lokale condities en noden, aangeplant wordt. Dat is een triple-win die niet meegaat in de pure marktlogica van een ton CO2 maar deze wel gebruikt als ingangspoort voor een veel breder verhaal.

 • Organisatie versterken

  Voor een blijvende impact is een groot deel van ons werk het versterken van Mindo Cloudforest Foundation. Organisatiemanagement, nieuwe financieringsbronnen zoeken, het personeel opleiden, processen bestendigen en kennis delen maakt dat de partner efficiënter en krachtdadiger wordt. 

  Financiers
 • Telenet
  Partners
 • Mindo Cloudforest Foundation

Contact

Wil je als bedrijf investeren in een project dat van a tot z duurzaam en ethisch is of heb je vragen bij onze werking in deze regio? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Teamcoördinator Latijns-Amerika & landenvertegenwoordiger Ecuador

Debbie Eraly

debbie.eraly@bosplus.be
Landenvertegenwoordiger Ecuador

Diana Quilumba

diana.quilumba@bosplus.be

Help mee

Doe een gift aan BOS+ en help ons samen met Mindo Cloud Forest Foundation topnatuur in het Noorden van Ecuador te beschermen, corridors aan te planten en nieuwe boompjes op te kweken. Enkel zo kunnen wij de bedreigde wilde soorten en de kostbare landschappen van deze uitzonderlijke biodiverse regio beschermen.

Doe een gift