Updates

Doe een gift

Jouw gift zorgt voor een betere bescherming van bossen in het Noorden van Ecuador. We beheren kostbare natuurreservaten en herbebossen gedegradeerde gebieden zoals graslanden. Die herbebossingen zorgen ervoor dat bestaande intacte bosgebieden uitgebreid en opnieuw verbonden worden.

Jouw gift

Kies een bedrag

Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar

Dit is nodig omdat wij vanaf 1/1/2024 verplicht worden het rijksregisternummer bij de fiscale attesten te vermelden; ze zullen ook voor geen enkel ander doeleinde aangewend worden. Zonder dit nummer kunnen we u geen fiscaal attest bezorgen.

Adresgegevens

Voor het fiscaal attest hebben we je adresgegevens nodig

Wij gebruiken enkel het telefoonnummer als er problemen zijn met uw gift

Alternatieven

Naast een algemene gift kan je ook kiezen uit één van de volgende alternatieven om bij te dragen aan meer bos in de wereld.