Updates

Duurzame houtconsumptie ten voordele van klimaat, biodiversiteit en maatschappij

 • Locatie Vlaams-Brabant, België

Hoe duurzaam is hout? Het is een genuanceerd verhaal. Met dit project willen we de druk op kwetsbare bossen verminderen door duurzaam hout bekender te maken.

Druk op bos verminderen

Ondoordachte houtkap zet onze bossen onder druk. Duurzame houtkap daarentegen verlaagt deze druk maar laat houtkap nog toe. Hout is en blijft een waardevolle, duurzame, hernieuwbare grondstof. Om dit op een duurzame manier te laten verlopen willen we met dit project

 • houtbedrijven, gemeenten en consumenten bewust maken van de impact van niet-duurzame bosexploitatie in de tropen, maar ook door duurzame bosbeheerpraktijken in de kijker te zetten,  
 • lokale houtproductie in Vlaams-Brabant verhogen en/of (her)waarderen en, 
 • houtige nevenstromen optimaal benutten (circulaire economie). 

© Vilda – Yves Adams

Waardering en kennis

Het project wil kennis uitwisselen tussen de Vlaamse bosbeheerders die lokaal hout produceren en houthandelaars of –verwerkers, om zo ook een grotere waardering voor duurzame houtproductie op te bouwen.

Gemeentelijke bossen en houtconsumptie
Wat is duurzaam hout?
© Vilda – Rollin Verlinde
2%

van de globale uitstoot

Van alle broeikasgassen ter wereld is naar schatting 2% te wijten aan niet-duurzame boskap.

Waardering en kennis

Onze aanpak

Meer dan 90% van het hout dat hier gebruikt wordt, is afkomstig uit het buitenland. Omgekeerd stellen we vast dat veel van het hout uit onze eigen bossen een eerder laagwaardige toepassing krijgt óf op zijn beurt geëxporteerd wordt. We willen lokale houtproductie in Vlaams-Brabant verhogen en/of (her)waarderen.

  Financiers
 • Provincie Vlaams-Brabant
 • Nationale Loterij
  Partners
 • FSC België
 • WOOD.BE
 • Bosgroep Vlaams-Brabant

Meer info over dit project?

Contacteer projectmedewerker Isaac Lievevrouw.

Projectmedewerker

Isaac Lievevrouw

isaac.lievevrouw@bosplus.be