Updates

Workshop voor Vlaams-Brabantse gemeentes

Gemeentelijke bossen en eigen houtgebruik

Gratis workshop bedoeld voor ambtenaren van de dienst milieu en groen van Vlaams-Brabantse gemeentes. U leert er hoe u duurzaam hout kunt realiseren in uw eigen bossen, houtkanten of parken.

Wat je als gemeente met je hout kan doen

Gemeentes beschikken vaak over een heel aantal houtige elementen zoals gemeentebossen, houtkanten en parken. Het hout dat uit deze elementen voortkomt wordt echter maar zelden hoogwaardig gebruikt. Eerder wordt alles verhakseld of direct verbrand.

Met deze workshop bieden we een overzicht hoe deze houtige elementen meer de waarderen. Daarbij bieden we andere, hoogwaardigere toepassingen van eigen houtgebruik aan en geven toelichting bij de mogelijkheden voor bosuitbreiding en boscertificering.  

Deze workshop wordt georganiseerd in kader van het project Duurzame Houtconsumptie (gefinancierd door de provincie Vlaams-Brabant en de Nationale Loterij) in samenwerking met PIVO. 

Inhoud workshop

De workshop behandelt de vraag: wat is duurzame houtconsumptie? Deelnemers zien welke soorten typische houtige elementen er zijn en hun toepassingen aan de hand van voorbeelden. Er wordt dieper ingegaan op het gebruik van hout uit eigen houtige elementen van de gemeente, de voordelen en het belang er van.

We bespreken ook de subsidiemogelijkheden die er zijn voor bebossingen als gemeente, alsook de certificeringsmogelijkheden voor hout uit een gemeentebos. Ook het waarom, het belang, van boscertificering komt aan bod. 

We besteden ook aandacht aan de communicatie rond dit thema. Hoe kan je een positieve communicatie rond je duurzame houtconsumptie maken, wat je wel kan zeggen en wat niet. 

Praktisch

  • Duur = 2 uur 
  • Prijs = gratis  
  • Lesgevers: Isaac Lievevrouw (BOS+); Bart Holvoet (FSC BE)
  • Doelgroep: Voor ambtenaren dienst milieu en groen   

Leerdoelstellingen

  • Gemeentes kennen en ondersteunen het belang van duurzaam hout 
  • Gemeentes beseffen over welke houtige elementen zij beschikken en waar dit naartoe gaat 
  • Gemeentes weten hoe ze hout uit hun houtige elementen hoogwaardiger kunnen toepassen
  • Gemeentes communiceren over het belang van duurzame houtconsumptie en hun bijdrage 

Workshop boeken?

Neem contact op met de projectverantwoordelijke Isaac voor meer info of om in te schrijven. We bieden deze gratis workshop in twee vormen aan. Je kan deze aanvragen voor jouw gemeente en dan komen we graag langs om een workshop op maat te geven.
Je kan je ook inschrijven op de workshop op een nader te bepalen datum in oktober/november.

Projectmedewerker

Isaac Lievevrouw

isaac.lievevrouw@bosplus.be
Deze workshop werd mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van Provincie Vlaams-Brabant en de Nationale Loterij.