Updates
Het project
Locatie
Doelstellingen
Onze aanpak
Contact

Het duurzaam beheer van de natuurgebieden in het Chinchipe-bekken

 • Locatie Piura , Peru
 • Periode 2022 - 2024

In het noorden van Peru werkt BOS+ aan een project om lokale gemeenschappen te ondersteunen bij het ontwikkelen van duurzame, ecologische, economische en sociale landbouwpraktijken, in harmonie met de omgeving.

De Chinchipe

De Chinchipe is een rivier die het zuidoosten van de provincie Zamora Chinchipe in Ecuador doorkruist en de departementen van de Regio Piura, Cajamarca en Amazonas in Peru en uitkomt in de rio Marañon.

Het bekken van de Chinchipe bedraagt maar liefst 9,686.96 km2 en is het woongebied van enkele van de oudste culturen van het Andesgebied. Dit woongebied ligt in een uitgestrekt natuurgebied met tal van unieke flora en fauna. 

Het natuurgebied en al haar inwoners worden echter bedreigd door tal van factoren. BOS+ en NCI Peru proberen de lokale gemeenschappen aan het Chinchipe-bekken te ondersteunen in de bescherming en het beheer van hun biodivers woongebied. 

 

© Gilmergng – Wikimedia Commons

Lokale boeren als hoeders van de natuur

Lokale boerengemeenschappen aan het Chinchipe-bekken spelen een cruciale rol bij het beschermen van de natuur in hun woongebied.

Zij beseffen dat het behoud van deze biodiverse bergwouden essentieel is, niet alleen voor de duurzaamheid van hun activiteiten, maar bij uitbreiding ook voor een goede levenskwaliteit voor iedereen.

Gesterkt door deze missie en verantwoordelijkheid worden zij de hoeders van deze beschermde natuurgebieden.

© Véronique Gérard

Ondersteuning van bosbeheer

Als tegenprestatie voor hun diensten begeleidt en ondersteunt BOS+, samen met haar lokale partner, de NGO Natura y Cultura Internacional (NCI Peru), hen bij het beheer van de beschermde natuurgebieden in hun woongebied en waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

We ondersteunen hen bij de ontwikkeling en toepassing van een reeks beheersinstrumenten (zoals het beheersplan voor de beschermde gebieden), hun deelname aan de beschermingscomités van de natuurgebieden, de coördinatie met de plaatselijke autoriteiten en hun opleiding in de hantering van allerlei instrumenten voor toezicht en monitoring (GPS, kartering…).

© Véronique Gérard

Verduurzamen landbouwpraktijken

Lokale boeren zorgen ervoor dat hun landbouwactiviteiten in lijn liggen met de beoogde bescherming van het gebied. Ze diversifiëren hun percelen met boomsoorten uit het bos en produceren er bijvoorbeeld tara (caesalpinia spinosa), een inheemse boomsoort.

BOS+ en NCI ondersteunen de boeren in het verduurzamen van hun landbouwactiviteiten door het ontwikkelen van beheersinstrumenten voor hun plantages, het registreren van de bosaanplantingen, het maken van een bedrijfsplan voor de commercialisering van tara, het oprichten van een vereniging van landbouwproducenten, het toepassen van goede productiepraktijken, het organiseren van de verzameling van tara-peulen, etc..

© Véronique Gérard
Duurzaam beheer

Terreinbezoeken

 • © Francis Tocto
  Duurzaam beheer
  Campesinos de Ayabaca met de bijna rijpe peulen van de tara
 • © Francis Tocto
  Duurzaam beheer
  Oogst van tara-peulen in een gemeenschap in Ayabaca
 • © Francis Tocto
  Duurzaam beheer
  Campesina de Ayabaca in de tara kwekerij
 • © Véronique Gérard
  Duurzaam beheer
  Op weg naar Huancabamba na hevige regenbuien
 • © Ivan Mejia
  Duurzaam beheer
  Meeting met leden van de agropecuaria organisatie – Bemoedigende woorden van de directeur van NCI Peru.
 • © Véronique Gérard
  Duurzaam beheer
  Uitzicht op het natuurgebied van Huaricancha
 • © InkaJungleTour
  De Peruaanse brilbeer (Tremarctos Ornatus)
3

lokale gemeenschappen

worden ondersteund bij het ontwikkelen van duurzame, ecologische, economische en sociale landbouwpraktijken én het beheer van beschermd natuurgebied.

2.044

begunstigden

uit de lokale gemeenschappen worden via het project ondersteund.

3

natuurgebieden

worden door het project beschermd.

9.711

hectare

natuurgebied wordt beschermd.

6

jaar

duurt het SERNANP (National Service of Protected Areas of Peru) proces, waardoor het gebied officieel particulier beschermd gebied (ACP) kan worden genoemd.

Peru

Piura

Het project loopt in drie regio's in Piura:

1) Provincie Ayabaca, district Ayabaca: Nevelwouden en Samanga heide (2.888,03 ha)
2) Provincie Ayabaca, district Ayabaca: Lagunes en Andesheuvels van San José de Tapal (908 ha)
3) Huancabamba, district Sondor en Carmen de la Frontera: Montane bossen en heide van Huaricancha (5.915,35 ha)

 • Verhaal
 • Project
Zorgen voor een veerkrachtig boslandschap

Doelstellingen

Lokale gemeenschappen, samen met andere actoren, verbeteren de veerkracht van boslandschappen als socio-ecologische systemen en leveren daarbij een bijdrage op het gebied van klimaat, biodiversiteit en het welzijn van mensen in de gemeenschappen.

Ondersteunen van lokale gemeenschappen

Boerengemeenschappen zijn de bewakers van de beschermde natuurgebieden. BOS+ en NCI Peru geven technische en financiële steun aan deze gemeenschappen. Dit zowel in het kader van het beheer van de beschermde gebieden (door het aanreiken van tal van beheersinstrumenten), als in het verduurzamen van hun agro-economische activiteiten.

Klimaatmitigatie- en adaptatie

Met het project ondersteunen we lokale gemeenschappen enerzijds om hun natuurgebied te beschermen door hun beheersactiviteiten verder uit te bouwen en te verbeteren (klimaatmitigatie) en anderzijds om hun landbouwactiviteiten te verduurzamen en aan te passen aan de gevolgen van de klimaatcrisis (klimaatadaptatie).

Bescherming biodiversiteit

Het beschermd gebied van Huaricancha herbergt maar liefst 352 soorten vaatplanten, 99 vogelsoorten (zoals de nevelkolibrie), 24 zoogdieren (waaronder de bergtapir, de kattentop en brilbeer), 4 amfibieën (onder andere de páramokikker) en 1 reptiel. Enkele bijzondere flora in het gebied zijn de romerillo, ceder, palmbomen en cascarilla.

Hoe duurzame land- en bosbouw hand in hand kunnen gaan

Onze aanpak

Boerengemeenschappen spelen een leidende rol bij het behoud en beheer van beschermde natuurgebieden. BOS+ en NCI versterken het gemeenschapsbeheer van deze lokale gemeenschappen en het duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen in en rond beschermde gemeenschapsgebieden.

  Financiers
 • DGD
  Partners
 • NCI Peru
Teamcoördinator Latijns-Amerika & landenvertegenwoordiger Ecuador

Debbie Eraly

debbie.eraly@bosplus.be
Landenvertegenwoordiger Peru

Rossana Pacheco

rossana.pacheco@bosplus.be