Updates

Ik wil bomen planten

Wonderwoudje

Onder het mom van ‘voor elke Vlaming een stukje toegankelijk groen op wandelafstand’ riep BOS+ het Wonderwoudjesleger in het leven! We gaan samen met jeugdbewegingen, scholen, zorginstellingen, maar ook bedrijven of gemeentes aan de slag om kleine, toegankelijke, speelvriendelijke en biodiverse groenvoorzieningen aan te leggen. Participatie speelt hierbij een sleutelrol.

Wat is een wonderwoudje?

Een klein bosje… ontworpen samen met de gebruikers. 

BOS+ wil scholen, zorginstellingen en terreinen van jeugdverenigingen en -verblijven ondersteunen om (bio)diverse, toegankelijke, en speelvriendelijke groenvoorzieningen aan te leggen. Bij de realisatie wordt belang gehecht aan de participatie van de toekomstige gebruikers ervan. Ook bedrijven en gemeentes kunnen bij ons aankloppen voor de realisatie van een wonderwoudje.

Een wonderwoudje is veel meer dan een ‘postzegelbosje’, het kan een meerwaarde aan de buurt bieden en mensen samenbrengen. De mogelijkheden zijn legio: klimbomen, sneukelhagen of fruitbomen, een wilgenhut, een buitenleslokaal, een zitcirkel of een groene buitenwachtzaal,… 

Een traject op maat

Er kan flexibel omgesprongen worden met de oppervlakte en mogelijke invulling van jouw Wonderwoudje. We bekijken samen wat het traject voor jullie organisatie/gemeente/bedrijf kan inhouden: participatie met een specifieke doelgroep of een brede doelgroep een minder intensieve invulling, …  

Bij grotere oppervlaktes kan bijvoorbeeld een gradiënt voorzien worden van dichter en minder dicht beplante zones. Ook een combinatie met ‘klassieke bebossing’ is mogelijk: deze grotere bossen worden aangeplant met klein (goedkoper) bosgoed en omvatten geen participatietraject. 

Meer informatie over onze aanplanten van inheems bos vind je hier

Welke locatie komt in aanmerking?

Een geschikte locatie is minstens 200m² groot en kan bijvoorbeeld deel uitmaken van  

– een publiek park  

– een bestaande speelzone  

– een te vergroenen speelplaats  

– gemeenschappelijke gronden van een wijk  

– private gronden van particulieren of bedrijven 

Een wonderwoudje op jouw school

Een speelplaats wordt een bos. Een terrein in de buurt wordt een openluchtklas. Schoolbossen bestaan in allerlei vormen en maten. De aanleg is echter niet altijd even eenvoudig en daarom wil BOS+ scholen begeleiden én een financieel duwtje in de rug geven.

Draai jouw school binnenstebuiten en leg met BOS+ een Wonderwoudje aan op jouw school. Dé manier om outdoor education een vaste plek te geven in het dagelijkse programma voor de leerlingen. Lees hier waarom buiten lesgeven zo belangrijk is

Leerlingen en leerkrachten zullen de voornaamste gebruikers zijn van het schoolbos. Daarom wil BOS+ het aanplantingsplan samen met de school opmaken via een participatief traject. Ook de aanplanting en de realisatie gebeurt in nauw samenwerking.

Interesse? Neem contact op!
© Bart Carlier

Een Wonderwoudje op jouw bedrijventerrein of in de buurt

Is een eigen bedrijfsbos aanplanten op uw bedrijventerrein van minstens een halve hectare te veel gevraagd? Ga dan voor een Wonderwoudje (al vanaf 200m²) op uw terrein. 

Geen plaats op uw terrein maar wil je toch graag een Wonderwoudje? Ga samen met de buurt en de gemeente op zoek naar een geschikte locatie voor een Wonderwoudje in de buurt. 

Voor veel ondernemingen is het de perfecte manier om aan te tonen dat ecologie en duurzaamheid prioritair zijn. Bomen en struiken zijn dan ook de absolute hoogvliegers van de natuur en zelfs kleine bossen kunnen al een verschil maken. Nieuwe bomen aanplanten heeft trouwens, naast gunstige effecten voor de biodiversiteit, nog een heel aantal andere voordelen waarvan bedrijven kunnen meegenieten.

Contacteer ons

Stappenplan

De inhoud van het project wordt steeds op maat en in samenspraak opgemaakt. Veel hangt af van het terrein waarop we werken (afmeting, bestaande situatie,…) maar ook de wensen van gebruikers en buurtbewoners. Samen doorlopen we onderstaande fases:

1

Participatiefase

We brengen d.m.v. workshops, enquêtes of overleg de noden en wensen van toekomstige gebruikers (omwonenden, kinderen van de nabijgelegen school of jeugdbeweging, geïnteresseerde burgers, …) in kaart. Ook de blik van de gemeente of organisatie zelf wordt meegenomen door beleidsaccenten of randvoorwaarden te onderzoeken. Al deze input wordt verwerkt tot een gedragen visie.  

Zo garanderen we dat we het Wonderwoudje van jouw dromen inrichten. 

2

Ontwerpfase

We vertalen deze visie uit de participatiefase naar een ontwerp. We werken naar een inrichtingsschets waarop de verschillende vegetaties, recreatieve infrastructuur of landmarks aangeduid worden. Hierbij wordt er vooral gekeken naar inheemse soorten en autochtoon plantsoen, en een grote variatie aan soorten die ook in groeisnelheid en hoogte verschillen zodat er optimaal gebruik gemaakt wordt van de driedimensionale ruimte. In deze ontwerpfase wordt uiteraard regelmatig teruggekoppeld. 

3

Aanlegfase

Na goedkeuring van het ontwerp, gaan we over tot de aanleg. BOS+ draagt bij tot de communicatie en de aankoop en aanplant van het plantgoed. Voor de aanleg van andere zaken, zoals speelelementen, wilgentunnels, bankjes, … doen we beroep op externe aannemers of kan de gemeente/organisatie zelf bijspringen. BOS+ levert daarvoor informatie aan over leveranciers van natuurlijke spelelementen en workshops. De opvolging en uitvoering van deze extra elementen wordt door gemeente/organisatie voorzien. Bij de aanplanting zorgen we voor participatie van de toekomstige gebruikers. Op deze manier worden ze niet alleen nauw betrokken bij de inrichtingsvisie maar ook bij uiteindelijke realisatie, en wordt het dus ‘hun’ Wonderwoudje.

Extra informatie

 • Hoe gaan we te werk?
  Beschrijving van het perceel
  • Werd er al een voortraject doorlopen (vb. klimaatgroenscan)?
  • Afmetingen en vorm
  • Gewenste specifieke elementen
  • Ecologische kenmerken: type ondergrond, waterhuishouding, …
  • Sociale omgeving: park, speelplaats, bij zorgcentrum, …
  • Inclusief terreinbezoek

   

  Participatiefase
  • In kaart brengen van de wensen van de toekomstige gebruikers van het Wonderwoudje
  • Wensen van de gemeente of organisatie: zijn er specifieke eisen van functies voor de aan te planten zone: bv. gezondheid, visuele buffer, … of zijn er beleidsaccenten waarmee rekening wordt gehouden.
  • Inbegrepen: 2 workshops, infomomenten, enquêtes of andere vormen van participatie

   

  Ontwerpfase
  • Vertalen van de bevindingen uit de participatiefase in een inrichtingsschets
  • 1 tot 2 feedbackrondes met deelnemers van de participatiefase en de gemeente, om te komen tot het definitief ontwerp
  • Selectie van de aan te planten soorten, rekening houdend met lokale soorten en soorten die aangepast zijn aan de locatie.

   

  Aanplantfase
  • De bomen worden geleverd en geplant d.m.v. een publiek plantevenement, samen met beleidsmakers, omwonenden, beoogde gebruikers.
  • Hierbij doen we beroep op lokale vrijwilligers die komen helpen bij het aanplanten. Dit zorgt voor een grotere lokale betrokkenheid.
 • Wat is de voorziene tijdsverdeling?
  Onderwerp   mandagen 
  Beschrijving van het perceel  2 
  Participatiefase  3 
  Ontwerpfase  2 
  Aanplantfase (inclusief voorbereiding)  3 
  Overleg en communicatie  2 
  TOTAAL   12 
 • Wat voorziet BOS+ niet?
  • de eventuele aankoop van de gronden (tijd en kosten)  
  • het verwijderen van bestaande infrastructuren of verhardingen, het aanbrengen van nieuwe infrastructuren of verhardingen 
  • uitvoeren van grondverzet  
  • omgevingsvergunning aanvragen 
 • De gemeente/organisatie/bedrijf is zelf verantwoordelijk voor:
  • Een contactpersoon met expertise volgt het project op en geeft inhoudelijke feedback; aanwezigheid op startvergadering en terreinbezoek  
  • Medewerkers met relevante expertise worden betrokken bij bilaterale overlegmomenten om indien nodig knelpunten en opportuniteiten te helpen detecteren   
  • Aanduiden van zone die aangeplant zal worden  
  • Indien nodig: aankoop gronden  
  • Indien nodig: aanvraag van eventuele vergunningen  
  • Input inzake lokale soorten die gewenst zijn + terugkoppeling over voorgestelde inrichtingsvisie en -plan  
  • Mee promotie voeren met BOS+ voor de workshops en voor de aanplanting (bereiken van lokale burgers, omwonenden, kinderen uit gemeentelijke school, enz…) voor het aanplanten van het Wonderwoudje.   
 • Wonderwoudje vs Tiny Forest

  De aandachtige lezer zal zich misschien afgevraagd hebben wat het verschil is tussen onze Wonderwoudjes en een Tiny Forest, waar tegenwoordig zo vaak over gesproken wordt. Het klopt dat beide benaderingen veel met elkaar gemeen hebben, maar er zijn ook belangrijke verschillen.

  BOS+ kiest voor zijn eigen concept Wonderwoudje, en wel om volgende redenen:

  De term Tiny Forest of Miyawaki forest is oorspronkelijk bedacht door de Indische onderzoeker Shubhendu Sharma en de Japanner Akira Miyawaki die in hun regio begonnen met kleine stukjes in de stad opnieuw te vergroenen. Door in die regio met een extreem klimaat de boompjes heel dicht bij elkaar aan te planten en te voorzien van mulch, zorgden ze snel voor een bosklimaat, wat de overleving en de groei erg bevorderde. Het concept werd enige tijd terug overgenomen door de Nederlandse organisatie IVN, die er vervolgens een patent op nam. Dat betekent dat je voor het gebruik van de term Tiny Forest eigenlijk steeds moet werken volgens hun vereisten. Alle respect voor IVN, maar met BOS+ zijn we het niet met al deze vereisten eens:

  Zo lezen we in de voorwaarden van IVN dat je de bomen 10 tot zelfs 20 keer dichter bij elkaar moet aanplanten (3 à 5 bomen/m²) dan wij gewoon zijn in Vlaanderen, dat je voorafgaand de bodem intensief moet bewerken en dat je een laag mulch moet aanbrengen. Daarbij werden ook claims gemaakt als zou je erin slagen om op 10 jaar tijd een “volwassen bos” te realiseren met een biodiversiteit die 100 keer hoger ligt. 

  BOS+ heeft bijna 50 jaar ervaring met bosaanplant in Vlaanderen, volgens ons zijn deze zeer hoge plantdichtheden en een verplichte bodembewerking in Vlaanderen prijzig en niet nuttig en leidt dit bovendien niet tot de beloofde resultaten van veel snellere groei, en al zeker niet tot een 100 keer hogere biodiversiteit.

Financieel

Het Wonderwoudjesconcept is een concept op maat. Contacteer ons dus zeker met je plan en we bekijken wat we samen kunnen uitwerken voor welke prijs. Voor non-profitorganisaties bieden we bovendien hulp aan bij het inzamelen van de nodige financiering. 

Om je een idee te geven: ons basisaanbod, zoals hierboven omschreven, kost 9200€ (excl. BTW). Dit is de kost voor de manuren die in de timing hierboven aangegeven wordt, de inrichting met de natuurlijke materialen en de kwaliteitsvolle participatieve aanplant van een minimale zone van 200m².

Dit omvat 7200€ (excl. BTW) aan personeelskosten voor de begeleiding van participatie-, ontwerp- en aanplantfase. Daarnaast is 2000€ (excl. BTW) aan werkingsmiddelen inbegrepen, die kan gebruikt worden voor plantgoed, communicatie, prints plannen, wildbescherming en ander planthulp indien nodig, workshops door derden, …).

Onze wonderwoudjes in kaart

Contact

Voor meer informatie en/of een voorstel op maat, contacteer: 

Teamcoördinator

Lauren Maes

lauren.maes@bosplus.be
Projectmedewerker

Nancy Pausenberger

nancy.pausenberger@bosplus.be