Updates
Bosrevue

Bosbeheerplannen en wildbeheer

Nu her en der de uitgebreide bosbeheerplannen opgemaakt
worden voor de volgende 20 jaar duikt geregeld dezelfde vraag
op. Wat is de plaats van het wildbeheer in een multifunctioneel
en duurzaam bosbeheer in de 21ste eeuw in Vlaanderen?
Moet de jacht als vrijetijdsbesteding ingedeeld worden onder
de recreatieve functie van het bos? Of maakt jacht deel uit
van de economische functie van het bos, vermits die wild-
opbrengsten zowel als kosten kan genereren? Zijn er mogelijke
conflicten met andere bosgebruikers? Hoe moet het wildbeheer
afgewogen worden ten opzichte van de andere bosfuncties en
welke rol spelen reeën binnen de ecologische functie van het
bos?
De complexiteit van het antwoord wordt in dit artikel
geïllustreerd aan de hand van het reewild. Dit is immers
dé wildsoort in Vlaanderen waarvan het beheer het meest
gerelateerd is aan het bosbeheer

Gelieve als volgt te citeren:

Casaer, J. & Geudens, G. (2006). Bosbeheerplannen en wildbeheer. Bosrevue 17e,  p7-9.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 17e

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees alle bosrevue artikels