Updates
Bosrevue

Jules Rogister (1925 – 2014): voortrekker van het bosecologisch onderzoek in België

Op 31 december 2014 overleed Julien (Jules) Rogister op 89-jarige leeftijd. Er zijn weinig bosecologen die hem niet kennen, en velen zijn hem op één of andere manier schatplichtig. Rogister studeerde af aan de Universiteit van Gent (de toenmalige landbouwhogeschool) met een thesis in de bodemkunde (Rogister 1948). Daarna werkte hij een paar jaar bij het labo voor houttechnologie (vb. Rogister 1955a, Rogister en Eeckhout 1956). In diezelfde periode maakte hij een tweede thesis, ‘De vegetatietypen van de Hoge Kempen’ (Rogister 1955b), onder promotorschap van prof. Van Miegroet. Met deze achtergrond begon hij in 1957 zijn loopbaan aan het proefstation voor Waters en Bossen te Groenendaal waar hij werkte tot aan zijn pensioen in 1990.

Gelieve als volgt te citeren:

Van Calster, H., Baeten, L., De Keersmaker, L., De Vos, B., Hermy, M., Muys, B., Vandekerkhove, K., Van der Veken, B., Verheyen, K. (2015). Jules Rogister (1925 – 2014): voortrekker van het bosecologisch onderzoek in België. Bosrevue 51b, p12-16

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 51b

Terug

Hoe belangrijk is bosbiodiversiteit voor ons thermisch comfort en mentaal welzijn?

Verslag Pro Silva Excursie Bos t’Ename

Lees alle bosrevue artikels