Updates
Excursies Lesmateriaal Workshop

Grasduinen, van bos tot boer

Thema's

biodiversiteit, ecosysteemdiensten, landbouw, outdoor education

Leeftijd

8-10 jaar

Prijs

gratis

Toon info

Educatief pakket

Grasduinen bestaat uit een educatief pakket en beleefexcursies bij landbouwbedrijven en in natuurgebieden. We slaan in dit project een brug tussen natuur, landschap en landbouw. 

We willen de kinderen laten Grasduinen! Zo leren ze zelf verbanden zien tussen wat de boer kweekt, zaait, plant en wat er uiteindelijk op ons bord belandt. Bovendien ontdekken ze zo ook wat de natuur en het bos ons biedt.

Het pakket is opgemaakt voor leerlingen van de tweede graad uit het lager onderwijs.

Download hier de infobrochure voor leerkrachten

© Mathieu Geelen

Grasduinen?

Op je gemak en voor je plezier ergens in rondsnuffelen…
Op zoek naar onverwachte ontdekkingen!
Ook wel: rondneuzen, snuffelen, spoorzoeken,…

Wat is een Grasduiner?

Iemand die:

 • ontdekt hoe bos en boer verbonden zijn
 • onderzoekt hoe het leven en de oerelementen (aarde — water — vuur — lucht) samenhangen en die wil beschermen
 • proeft van lokaal lekkers uit het bos en van bij de boer
 • beleeft en op avonturen trekt in het bos en bij de boer

© Kristien Lavrysen

FAQ

 • Wat zijn ecosysteemdiensten?

  Ecosysteemdiensten (ESD) zijn alle goederen en diensten die we van de natuur krijgen. Denk maar aan schone lucht, hout, gezonde voeding, afkoelend vermogen, CO2-captatie en zo veel meer. 

  Aan de kern van ecosysteemdiensten ligt een gezond en weerbaar ecosysteem met een sterke biodiversiteit en natuurlijke processen zoals bestuiving en fotosynthese. 

  De producten en diensten die hieruit voortvloeien worden typisch opgedeeld in drie categoriën:

  • Producerende diensten: de producten die uit ecosystemen ontstaan zoals voedsel, vezels
   en grondstoffen zoals riet, hout …. Dit zijn dus materiële producten.
  • Regulerende diensten: de voordelen die ontstaan uit de krachten van ecosysteemprocessen bv. bestuiving van voedergewassen, zuivering van water, de regulering van het klimaat en de omgevingstemperatuur.
  • Socio-culturele diensten: het vermaak en genot dat mensen putten uit ecosystemen door
   geestelijke verrijking, cognitieve ontwikkeling, recreatie en esthetische beleving.

  Hieronder een visuele weergave van enkele ecosysteemdiensten: 

  © INBO

   

 • Waarom is het belangrijk voor mijn leerlingen?

  Ons leven is maar mogelijk dankzij de producten en diensten die de natuur ons biedt. Dagelijks genieten we van ontelbaar veel ecosysteemdiensten zonder dat we het beseffen. 

  Ecosysteemdiensten zijn daarom een manier om een gezonde en biodiverse omgeving naar waarde te schatten en zorg te dragen voor onze omgeving. 

  Dit besef dat de natuur aan de basis van ons leven ligt, zal in de toekomst des te belangrijker worden in een wereld waar de biodiversiteit en de weerbaarheid van de omgeving nog steeds onder druk staat en nog verder achteruit gaat door klimaatverandering, ontbossing, overexploitatie …

 • Ecosysteemdiensten verzoenen landbouwers en natuurbeheerder

  Zowel de landbouwer als de natuurbeheerder beheren de omgeving om tot ecosysteemdiensten te komen. Beiden maken daarbij gebruik van de natuur en de natuurlijke processen. Ze hebben er dus alle baat bij dat aan de basis van de ecosysteemdiensten die ze willen bekomen een gezond en weerbaar ecosysteem ligt. 

  Bij de landbouwer ligt de focus in eerste instantie op voeding als ecosysteemdienst en maakt daarbij gebruik van talloze natuurlijke processen zoals bestuiving, voortplanting en fotosynthese. Een landbouwers kan daarnaast evengoed natuurlijk toerisme, koolstofopslag, etc. als ecosysteemdiensten nastreven. 

  Een natuurbeheerder gaat typisch beheren met het oogpunt op biodiversiteitsverhoging, maar kan evengoed streven naar houtproductie, voedselproductie, koelend vermogen, een aangename omgeving om te vertoeven, natuurhistorische instandhouding, etc.

   

Grasduinen in Vlaanderen

Grasduinen werd tot nu toe uitgerold in Limburg en in Antwerpen en wordt momenteel in Oost-Vlaanderen uitgevoerd.

Limburg: klik hier

Antwerpen: klik hier

Oost-Vlaanderen: Meld je aan als leerkracht, natuurgids of landbouwer en grasduin samen met ons in schooljaar 2024-2025. 

© Tinne Mariën