Updates
Het project
Locatie
Doelstellingen
Onze aanpak
Help mee

Natuurateliers voor Brusselse jongeren

 • Locatie Brussel, België
 • Periode 2023

D’Broej en BOS+ bundelen de krachten en zetten zich samen in voor meer en betere natuurervaringen bij Brusselse kinderen en jongeren. Via natuurateliers en kleinschalige vergroening op de terreinen van de jeugdhuizen slaan we de brug tussen kwetsbare jongeren in een stedelijke context en de voordelen van groen en bos.

D’Broej

D’Broej, voluit De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren, wil via het ontwikkelen van initiatieven in de vrije tijd bijdragen tot de emancipatie (zowel individueel als collectief) van kinderen en jongeren die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbare context. Voor dit project werken we samen met drie jeugdhuizen van D’Broej: Jeugdhuis Chicago uit de gelijknamige wijk, de Brussels Boxing Academy (BBA) en PSC Machtens in Molenbeek.  

Met dit project versterken we het aanbod van de drie jeugdhuizen én spelen we in op de nood naar meer groen een stedelijke omgeving.  

Steun het project

Dankzij jouw hulp kunnen we kwetsbare jongeren opnieuw in contact brengen met groen in hun stad.

Inclusieprojecten

BOS+ werkt binnen al haar projecten met een inclusieve aanpak. Meer informatie over hoe we dat doen vind je op onze website.

Download de inspiratiegids

D’Broej en BOS+ bundelen de krachten en zetten zich samen in voor meer en betere natuurervaringen bij Brusselse kinderen en jongeren. Via natuurateliers en kleinschalige vergroening op de terreinen van de jeugdhuizen slaan we de brug tussen kwetsbare jongeren in een stedelijke context en de voordelen van groen en bos. Op zoek naar inspiratie voor natuurateliers in de stad? Download onze inspiratiegids.

België

Brussel

 • Verhaal
 • Project
Kwetsbare jongeren in contact brengen met natuur

Doelstellingen

Door vrijwilligers van jeugdhuizen de tools aan te reiken om meer buitenactiviteiten te organiseren en vergroeningen te realiseren op bestaande terreinen, willen we kwetsbare jongeren dichter bij de natuur brengen.

Jongeren in contact brengen met natuur

Via natuurateliers en participatietrajecten voor vergroeningen benadrukken we het belang van groene ruimte in een grijze, dichtbevolkte stad. Dankzij de natuurateliers krijgen kinderen en jongeren de kans om minstens één keer per maand te genieten van natuuractiviteiten in een groene omgeving, waar ze zichzelf kunnen zijn.

Inspireren en sensibiliseren

Via workshops voor begeleiders inspireren we hen en stellen we hen in staat om zelf op minstens maandelijkse basis activiteiten te organiseren in het groen, waarbij ze maximaal gebruik maken van natuurlijke materialen en genieten van de rust en schoonheid van de natuur. Op hun beurt worden dan ook Brusselse jongeren geïnspireerd om meer zorg te dragen voor de natuur.

Vaardigheden ontwikkelen

Met dit project stellen we jongeren in staat om zelf natuurateliers te organiseren voor kwetsbare kinderen in Brussel. We leggen daarbij de focus op ontwikkeling van sociale en persoonlijke vaardigheden, waarbij natuurverbondenheid centraal staat.

Ontmoetings- en rustplaatsen creëren

Door bestaande terreinen in de stad te vergroenen, willen we ontmoetings- en rustplaatsen creëren voor kwetsbare jongeren, die doorgaans weinig met natuur in contact komen.

Een inclusieve aanpak

Onze aanpak

Samen met onze partners zorgen we voor meer en betere natuurervaringen bij Brusselse kinderen en jongeren.

 • Natuurateliers

  We organiseren natuurateliers voor de vrijwilligers van de drie werkingen. We laten hen kennismaken met het belang van buitenactiviteiten en hoe deze op te bouwen om kinderen optimaal van de omgeving te laten genieten. Via workshops en begeleiding voelen vrijwilligers zich vertrouwd met de natuurlijke omgeving én ervaren ze de voordelen van buitenactiviteiten. We leren hen de vaardigheden en geven een hoop inspiratie mee zodat zij op maandelijkse basis activiteiten kunnen organiseren in en met de natuur.  

  Met de natuurateliers zetten we niet enkel in op kwalitatieve momenten in de natuur; we werken aan persoonlijke en sociale vaardigheden die maximaal getraind worden in een natuurlijke omgeving.  

  Via natuurateliers creëren we natuurverbondenheid, waardoor kinderen en jongeren al dan niet bewust ook meer zorg zullen dragen voor de groene omgeving.  

  Door groen in Brussel in kaart te brengen hopen we dat de jongeren de groene zones leren kennen en ook vaker zullen opzoeken.  

 • Vergroeningen

  Met dit project zetten we ook in op vergroening van bestaande terreinen, in een stedelijke omgeving die snakt naar extra groen. De kinderen worden betrokken bij de in de inrichting van de ruimte en zijn samen met de buurt verantwoordelijk voor het onderhoud ervan 

  Financiers
 • Vlaamse Overheid Departement cultuur, jeugd en media
 • Walden Festival
  Partners
 • D'Broej

Contacteer ons

Interesse om met jouw organisatie aan de slag te gaan met natuurateliers? Heb je vragen of een goede suggestie? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Projectmedewerker

Kato Vanden Bussche

kato.vandenbussche@bosplus.be

Help mee

Doe een bijdrage aan het project via de actie van onze partner Walden Festival en investeer in een groener en inclusiever Brussel.

Steun het project