Updates

Nieuws & Bosrevue

Op deze nieuwspagina blijft u op de hoogte over het reilen en zeilen van BOS+, bossen en bomen in Vlaanderen en wereldwijd.

Kies je bij de tags voor de Bosrevue, dan krijg je alle artikels van de Bosrevue te zien, ons digitaal e-zine dat recent wetenschappelijk bosonderzoek vertaalt naar praktische beheertoepassingen op het terrein.

Wereldwijde herbebossing als oplossing voor de klimaatverandering: Fantasie of werkelijkheid?

Kleine bossen functioneren beter wanneer ze gemengd zijn

Schendingen van de boswetgeving: praktijkgegevens aangaande de feiten en hun sanctionering

Van Eikel tot Eik

Kleine bosfragmenten: oases voor bestuivers in een groene woestijn?

10 medicijnen waarvan je niet wist dat ze uit het bos komen

De bladstrooiselkwaliteit beïnvloedt bodems in gematigde loofbossen sterker dan de landgebruikgeschiedenis of stikstofdepositie

De positieve effecten van agroforestry zijn geen fabeltje

Het nieuwe natuurbeheerplan: een verbintenis met voordelen

Boomsoortendiversiteit verhoogt de groei van beuk en beïnvloedt zijn fysiologische droogte-respons