Updates

Nieuws & Bosrevue

Op deze nieuwspagina blijft u op de hoogte over het reilen en zeilen van BOS+, bossen en bomen in Vlaanderen en wereldwijd.

Kies je bij de tags voor de Bosrevue, dan krijg je alle artikels van de Bosrevue te zien, ons digitaal e-zine dat recent wetenschappelijk bosonderzoek vertaalt naar praktische beheertoepassingen op het terrein.

Leestip: Bosvitaliteitsinventaris 2022

Waarom ambitieus natuurherstel onmisbaar en onvermijdbaar is

Ecologische effecten van dood hout in laaglandbeken: gevalstudie van de Gondebeek in het Aelmoeseneiebos

Nieuwe studie: ook in bossen gaan insecten sterk achteruit

Eerste Rode Lijst van Vlaamse landpissebedden wijst op het belang van grote oude bossen

Vegetatieontwikkeling in onbeheerde bosreservaten na de intrede van essentaksterfte

De nieuwe EU Bosstrategie 2030

Vanop klimaatCOP shout out naar biodiversiteitsCOP

Waarom krijgt een specht geen hoofdpijn?

Pro Silva Annual Meeting Luxembourg 2022