Updates
Nieuws

Onderzoek naar nachtvlinders in houtkanten gestart 

Nachtvlinders zijn er in alle vormen en maten, van onopvallend klein en in grauwe kleuren tot grote kleurrijke exemplaren van wel 12 cm groot. In België leven zo’n 1500 soorten micronachtvlinders en 900 soorten macronachtvlinders; samen vormen ze 95% van de totale vlindersoortendiversiteit in België. Het is een fascinerende groep insecten, die al goed gemonitord wordt in tuinen en natuurgebieden in Vlaanderen, maar nog zelden in agrarisch gebied. Nochtans vervullen ze ook in het landbouwlandschap een belangrijke rol als bestuivers van bloemen en vormen ze een grote bron van voedsel voor vogels, vleermuizen en andere insecteneters. Maar net als al onze wilde bestuivers hebben nachtvlinders het moeilijk, en kunnen we proberen hen beter te ondersteunen, ook in het landbouwgebied. 

Deze zomer is Eef Govers, studente bio-ingenieur bos- en natuurbeheer (UGent), gestart met haar thesisonderzoek ‘belang van houtkanten voor nachtvlinders’ onder begeleiding van het Labo voor Bos & Natuur (ForNaLab). Ze voert dit onderzoek uit binnen ons project ‘Gevlinderd boerenland’ waarbinnen landbouwers in de Antwerpse Kempen zelf ook houtkanten langs hun percelen op geregelde tijdstippen inventariseren op nachtvlinders. Via led-emmers worden de motten ’s nachts gevangen en ’s ochtends gedetermineerd. Op basis van het onderzoek zullen we leren welke dichtheid aan houtkanten nodig is in het omringende landschap en hoe houtkanten het best worden aangelegd en beheerd om nachtvlinders in het landbouwlandschap maximaal te ondersteunen. Veel succes, Eef! 

In dit project werken we samen met het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, de Vlinderstichting, de Vlinderwerkgroep van Natuurpunt, Boerennatuur Vlaanderen en de VLM. Meer weten? Neem een kijkje op Gevlinderd Boerenland

Terug
Projectmedewerker

Sanne Van Den Berge

sanne.vandenberge@bosplus.be

Verslag excursie houtproductie in de Dijlevallei

Leestip: bosvitaliteitsinventaris 2023

Lees meer artikels