Updates

Nieuws & Bosrevue

Op deze nieuwspagina blijft u op de hoogte over het reilen en zeilen van BOS+, bossen en bomen in Vlaanderen en wereldwijd.

Kies je bij de tags voor de Bosrevue, dan krijg je alle artikels van de Bosrevue te zien, ons digitaal e-zine dat recent wetenschappelijk bosonderzoek vertaalt naar praktische beheertoepassingen op het terrein.

Bakken en bouwen met hout van hier. Inspiratie uit het verleden

Rapport ecologisch beheren en aanplanten van houtkanten, bomenrijen en heggen gepubliceerd

Onderzoek naar nachtvlinders in houtkanten gestart 

De Revue Gepasseerd | Heg – een behaaglijk landschap voor mens en natuur

Nieuw charter voor natuurvriendelijk hakhoutbeheer langs wegen en waterwegen

Vlaams Houtkantenplan: toekomst voor een verleden?

De wondere wereld van een biodiverse houtkant

Hoe kunnen we hout uit het beheer van wegbermen duurzamer gebruiken?

Het belang van houtige vegetatiestroken voor de reductie van verkeersgeluid