Updates
Bosrevue

Het belang van houtige vegetatiestroken voor de reductie van verkeersgeluid

Volgens een recente studie van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization of WHO), getiteld “Burden of disease from environmental noise”, gaan in West-Europa jaarlijks maar liefst 1 miljoen gezonde levensjaren verloren als gevolg van wegverkeerslawaai. Dit indrukwekkende cijfer verklaart de toenemende behoefte aan oplossingen om geluidsblootstelling door verkeer te beperken. Een klassieke oplossing voor dit probleem is het gebruik van een geluidsscherm. Deze hebben echter een hoge installatiekost en zijn niet in alle omstandigheden even effectief. Bovendien worden ze vaak gezien als een storend element in het landschap. Meer en meer wordt dan ook onderzocht of het gebruik van vegetatie een geschikt alternatief kan zijn voor de klassieke schermen.
In dit onderzoek werd de invloed gemeten van vier smalle houtige vegetatiestroken op de voortplanting van verkeersgeluid om te achterhalen welke karakteristieken van houtige vegetatie van belang zijn voor het bekomen van een goede geluidsreductie, en welke karakteristieken eerder ongewenst zijn. Het onderzoek kadert in het schrijven van de masterproef bio-ingenieur milieutechnologie aan de UGent en werd begeleid door de onderzoeksgroep Akoestiek en het Labo voor Bos & Natuur.

Gelieve als volgt te citeren:

Depauw, L., Verheyen, K., Van Renterghem, T. (2013). Het belang van houtige vegetatiestroken voor de reductie van verkeersgeluid. Bosrevue 46a, p2-5

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 46a

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees alle bosrevue artikels