Updates
Liveblog

Vanop klimaatCOP shout out naar biodiversiteitsCOP

© Vilda - Lars Soerink

Afgelopen woensdag was het Biodiversiteit dag op de klimaattop in Sharm-el-Sheikh. Met de nadruk op Klimaat, want binnen enkele weken vindt nog een andere COP plaats: die van Biodiversiteit. Kleiner en minder bekend, maar ook daar zullen de meeste landen ter wereld samenkomen om te onderhandelen en te beslissen over de aanpak voor een wereldwijde crisis van existentiële proporties.  

Er zijn hoge verwachtingen voor de 15e editie van die biodiversiteits-COP. Het zou een soort Parijs-moment voor biodiversiteit moeten worden – paralellen trekkend met vrijwel de belangrijkste Klimaattop, COP21. Het cruciale agendapunt voor Biodiversiteit-COP15: het uitwerken van een gloednieuw kader voor het beschermen van biodiversiteit.  

Natuur is geen toevallige passant in het klimaatverhaal 

De biosfeer – al het leven op aarde – haalt jaarlijks ongeveer de helft van de menselijke uitstoot van broeikasgassen uit de atmosfeer. Bomen en andere vegetatie slaan CO2 op in hun takken, bladeren en wortels wanneer ze groeien. Veen in overstroomd tropisch regenwoud, mangroves, en graslanden leggen bovendien heel veel CO2 permanent vast in de bodem. Het water in de oceanen slorpt heel veel CO2 op – maar verzuurt wel tijdens dat proces. 

Bossen en andere ecosystemen zijn daarmee onmisbaar voor een stabiel klimaat, tegelijk moeten we verdere klimaatontwrichting zoveel mogelijk zien te voorkomen om natuur voldoende veerkrachtig te houden. Een positief terugkoppelingsmechanisme heet dat in technische termen. Ook beter bekend als een vicieuze cirkel – toch als ecosystemen aan dit tempo blijven vernield worden. 

Als temperaturen te snel stijgen, bossen in kleinere stukken worden opgebroken, rivieren worden vervuild met een teveel aan stikstof of zware metalen, als visbestanden worden gedecimeerd en het leven in zee meer en meer plastic opneemt,…dan gaat het ook steil naar beneden met de capaciteit van de biosfeer om broeikasgassen uit de atmosfeer te halen en te houden. Zo is het Amazonewoud stilaan een netto-uitstoter van broeikasgassen aan het worden – en daarmee verliezen we een heel belangrijke koolstof-sink. 

Biodiversiteit in de Cover Decision 

Dat klimaat en biodiversiteit onlosmakelijk verbonden zijn en ook samen moeten aangepakt worden, was een centraal thema op de vorige Klimaat-COP26 in IPCC rapport 

Vandaar het voorstel van verschillende landengroepen en NGO’s om biodiversiteit bij de algemene conclusies van Klimaat-COP27 te zetten – de ‘Cover-decision’, met een oproep aan de COP15 om voor een heel ambitieus wereldwijd kader voor biodiversiteit te gaan.  

Gisteren werd ook een eerste echte tekst-versie van die Cover decisions afgeleverd. Biodiversiteit zit erin, maar het is nog niet zeker dat het ook de eindtekst haalt. Wij hopen alvast van wel.  

Op het moment dat we dit schrijven, lijkt het dat er grotere problemen zijn rond de conclusietekst van COP27. Tot nu toe verloopt het uitwerken van de teksten traag en moeizaam, met gepolariseerde discussies rond financiering. Goed en slecht nieuws wisselen elkaar af, maar de paragrafen die op dit moment op tafel liggen rond fossiele brandstoffen – dé oorzaak van klimaatverandering – zijn een stap terug van wat in Glasgow werd besproken. 

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees meer artikels