Updates
Bosrevue

Biodiversiteit in geuren en kleuren

Drie dagen voor de eigenlijke start van de Week van het
Bos, op 7 oktober 2010, nodigden de Vereniging voor Bos in
Vlaanderen (VBV) en het Agentschap voor Natuur en Bos
(ANB) zes sprekers van diverse pluimage uit naar Brussel om
tijdens de informatienamiddag een toelichting te geven over
het thema ‘biodiversiteit’. Na een algemene stand van zaken,
toonden drie praktijkvoorbeelden hoe we biodiversiteit concreet
kunnen beschermen. Als slot zoomden we in op het Vlaams
bosreservatennetwerk en de bijdrage ervan voor het behoud
van biodiversiteit.

Gelieve als volgt te citeren:

Van Daele, S. & Denorme, E. (2010). Biodiversiteit in geuren en kleuren. Bosrevue 34c,  p1-6.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 34c

 

Terug

Hoe belangrijk is bosbiodiversiteit voor ons thermisch comfort en mentaal welzijn?

Verslag Pro Silva Excursie Bos t’Ename

Lees alle bosrevue artikels