Updates
Bosrevue

Bomen: op je gezondheid! Is er een vuiltje aan de lucht?

Vervuiling van bodem, water en atmosfeer is een toenemend
probleem. België en voornamelijk Vlaanderen zijn in dat
opzicht zeker niet de beste leerlingen van de klas. Wat betreft
luchtverontreiniging bengelen we helemaal achteraan.
België riskeert zelfs een Europese boete voor het niet naleven
van de normen voor fijn stof. Ook op het vlak van andere
luchtpolluenten scoren we slecht.

Gelieve als volgt te citeren:

Samson, R., Wuyts, K., Van Wittenberghe, S., Wuytack, T. (2010). Bomen: op je gezondheid! Is er een vuiltje aan de lucht? Bosrevue 34b, p9-14.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 34b

 

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees alle bosrevue artikels