Updates
Bosrevue

Functie-invulling in beperkte bosbeheerplannen

De beperkte bosbeheerplannen zijn van toepassing op een grote
bosoppervlakte en zijn dus een belangrijk instrument van het
gebiedsgerichte natuur- en bosbeleid. Een beheerplan geeft aan
waar de beheerder met het bos heen wil.
Het bosdecreet stelt dat bossen multifunctioneel zijn. Maar zien
eigenaars dat ook zo in hun beheerdoelstellingen?
We willen nagaan in hoeverre de bossen waarvoor een beperkt
beheerplan werd ingediend ook volgens de eigenaars verschillende functies moeten vervullen en of deze functievervulling
evolueert in de tijd.

Gelieve als volgt te citeren:

Beatrijs Van der Aa (2008). Functie-invulling in beperkte bosbeheerplannen. Bosrevue 24a,  p1-3.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 27a

Terug

Verslag excursie houtproductie in de Dijlevallei

Leestip: bosvitaliteitsinventaris 2023

Lees alle bosrevue artikels