Updates
Bosrevue

Kroniek van een aangekondigd plan van aanpak

Met de vernietiging van het eeuwenoude, erg waardevolle maar
zonevreemde Ferrarisbos in Wilrijk op 3 september jl., werd
een nieuw en jammerlijk hoofdstuk geschreven in het verhaal
van het Vlaamse bosbehoud. Dit artikel gaat dieper in op het
problematische gegeven dat Vlaanderen meer dan 15 jaar na
de lancering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen nog
steeds niet in staat blijkt zijn bestaande bossen afdoend te
beschermen

Gelieve als volgt te citeren:

Bert De Somviele (2013). Kroniek van een aangekondigd plan van aanpak. Bosrevue 45a, p14-18

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 45a

Terug

Hoe belangrijk is bosbiodiversiteit voor ons thermisch comfort en mentaal welzijn?

Verslag Pro Silva Excursie Bos t’Ename

Lees alle bosrevue artikels