Updates
Bosrevue

Korteomloophout en kippen: Een voorbeeld van KOH op alternatieve terreinen

KOH is een landbouwteelt van snelgroeiende houtige gewassen (meestal wilg of populier) waarbij de bovengrondse biomassa periodiek (gemiddeld om de drie jaar) en in zijn totaliteit wordt geoogst. In bosrevue 39 gaven we een stand van zaken van KOH in Vlaanderen en haalden we enkele knelpunten en opportuniteiten aan die van belang zijn voor de verdere inburgering van deze multifunctionele biomassateelt in Vlaanderen (Van Daele, 2012). Een belangrijk knelpunt is grondschaarste en bovendien mag het niet de bedoeling zijn om bijvoorbeeld productief akkerland of waardevol natuurgebied om te zetten in KOH. Daarom moeten we op zoek naar alternatieve terreinen voor deze teelt. Dit artikel schetst een zeer concrete opportuniteit voor KOH: buitenlopen van kippenstallen.

Gelieve als volgt te citeren:

Sander Van Daele (2013). Korteomloophout en kippen: Een voorbeeld van KOH op alternatieve terreinen. Bosrevue 45b, p21

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 45b

Terug

Hoe belangrijk is bosbiodiversiteit voor ons thermisch comfort en mentaal welzijn?

Verslag Pro Silva Excursie Bos t’Ename

Lees alle bosrevue artikels