Updates
Bosrevue

Vademecum Paden en Verhardingen

Paden en verhardingen zijn de slagaders van een groendomein waarlangs de bezoeker op ontdekkingstocht wordt geleid. Maar evenzeer de wegen die het de beheerder mogelijk moet maken de plekken te bereiken waar werken noodzakelijk zijn. “Waar paden aanleggen?”, is dan ook een van de meest fundamentele vragen als men het heeft over het ontsluiten en toegankelijk maken van een domein.
“Hoe paden en verhardingen aanbrengen?”, is daarbij een even cruciale vraag maar dit is vaak een zeer complex technisch vraagstuk. Om de beheerder te ondersteunen in het maken van de juiste keuzes, heeft het Agentschap voor Natuur en Bos het Technisch Vademecum Paden en verhardingen ontwikkeld. Dit vademecum richt zich tot de groenbeheerder die geconfronteerd wordt met het ontwerp, de aanleg en het beheer van diverse types paden en andere verhardingen (zoals parkings, pleintjes, …) in parken, natuurgebieden en bossen.

Gelieve als volgt te citeren:

Eva Troch (2011). Vademecum Paden en Verhardingen. Bosrevue 36a, p9-12.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 36a

 

 

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees alle bosrevue artikels