Updates
Bosrevue

Boomgaarden voor autochtoon zaad

Slechts een heel beperkt aantal van onze bomen en struiken zijn
autochtoon, zo leert ons de inventaris van autochtone bomen en
struiken. Door bij nieuwe aanplantingen gebruik te maken van
autochtoon plantgoed, voorkomen we de verdere achteruitgang
van onze autochtone relicten en hun genetische informatie.
Oogst van autochtoon zaad is hiervoor onontbeerlijk. Om dit
efficiënt te laten verlopen, legt het Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek (INBO) in samenwerking met het Agentschap
voor Natuur en Bos (ANB) en enkele Regionale Landschappen
(RL) sinds 2003 autochtone zaadboomgaarden aan, ook
autochtone zaadtuinen genoemd.

Gelieve als volgt te citeren:

Kristine Vander Mijnsbrugge (2011). Boomgaarden voor autochtoon zaad. Bosrevue 35c, p2-5.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 35c

 

 

Terug

Hoe belangrijk is bosbiodiversiteit voor ons thermisch comfort en mentaal welzijn?

Verslag Pro Silva Excursie Bos t’Ename

Lees alle bosrevue artikels