Updates
Bosrevue

Teelt van autochtone bomen en struiken in privébosboomkwekerijen

Autochtone bomen en struiken hebben zich hier per definitie
spontaan gevestigd na de laatste ijstijd. Door menselijke
activiteiten zijn ze echter teruggedrongen tot veelal kleine
relictpopulaties die amper nog de kans krijgen om zich spontaan
uit te breiden. Zonder specifieke beschermingsmaatregelen en
kweekprogramma’s dreigde dit genetisch waardevol materiaal
voorgoed verloren te gaan. Mede dankzij de intensieve teelt in
gespecialiseerde bosboomkwekerijen vinden autochtone bomen
en struiken nu weer hun plaats in het Vlaamse landschap.
Op technisch vlak is er geen verschil tussen de teelt van
autochtoon en ander bosplantsoen. De bosboomkwekers
moeten een autochtone herkomst van een bepaalde soort net
als alle andere herkomsten gescheiden houden gedurende
het hele productieproces. We belichten eerst deze algemene
technische aspecten vooraleer in te gaan op de specifieke
problemen en opportuniteiten bij de teelt van autochtoon
plantsoen.

Gelieve als volgt te citeren:

Jan Coussement (2011). Teelt van autochtone bomen en struiken in privébosboomkwekerijen. Bosrevue 35b, p9-13.

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 35b

 

 

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees alle bosrevue artikels