Updates
Nieuws

Natuurverenigingen en buren halen slag thuis in ‘symbooldossier’ Heikantberg: geen verdere verkaveling van Ferrarisbos

© Bart Carlier

In Rotselaar heeft de provincie Vlaams-Brabant een felomstreden verkavelingsaanvraag voor 9 woningen in het woonpark Heikantberg geweigerd. Daarmee is 4 hectare ecologisch waardevol oud bos voorlopig buiten gevaar, en komt er hopelijk een einde aan een procedureslag van bijna 3 jaar. De lokale actiegroep Semper Ferraris werd in haar strijd ondersteund door de natuurverenigingen BOS+, Natuurpunt Oost-Brabant, Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu. Zij wijzen op de symboolwaarde van dit dossier en roepen op tot een betere bescherming van alle waardevolle zonevreemde bossen in Vlaanderen.

 
De problemen rond dit stuk bos aan de Heikantberg in Rotselaar begonnen in 2020 toen een verkavelingsaanvraag werd ingediend voor 9 wooneenheden op 4,1 hectare bosgrond. Er ontstond een golf van protest die uitmondde in de oprichting van de lokale actiegroep Semper Ferraris. Buurtbewoners hekelen dat een uniek bosgebied er zou moeten wijken voor nog meer nieuwe wooneenheden, terwijl de Heikantberg al te lijden heeft onder een hoge bouwdruk. Dat de belangen van enkelingen zouden primeren op deze van fauna, flora én burgers is voor hen onaanvaardbaar. Na een lange procedureslag, waarin de steun vanuit de natuurbeweging en de gemeente zelf groeide, krijgt deze actiegroep opnieuw gelijk: ook de provincie weigert nu uiteindelijk de verkavelingsaanvraag.
 

Symbooldossier

 
Het bedreigde bos maakte ooit deel uit van een veel groter boscomplex, en is al terug te vinden op de bijna 250 jaar oude Ferrariskaarten. Het gaat dus om oude bossen die onvervangbaar en van groot ecologisch belang zijn. Slechts 13% van de Vlaamse bossen zijn ‘Ferrarisbossen’. Maar al zijn ze schaars, toch verdwijnen ze nog steeds aan een hoog tempo. De bescherming van deze bossen is helaas niet wettelijk verankerd.
 
Rotselaar

Het bedreigde bos op de Heikantberg. © Semper Ferraris


Net als de Heikantberg in Rotselaar, werden veel oude en waardevolle bossen bij de opmaak van de gewestplannen in de jaren ‘70 ‘bestemd’ voor wonen of industrie. Daarmee kregen eigenaars er bouwrechten die ze tot op vandaag trachten te verzilveren. De juridische strijd rond het bos in Rotselaar symboliseert dan ook de achteloze manier waarop we nog steeds omgaan met onze ecologisch meest waardevolle bossen, waarschuwen milieuorganisaties BOS+, Greenpeace, Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu. In Vlaanderen kan men quasi onbeperkt verkavelings-en bouwvergunningen aanvragen. Daarmee dreigt niet de partij met de beste argumenten, maar wel die met het meeste doorzettingsvermogen of centen het pleit te winnen. Voor wie optreedt als beschermer van het bos stapelen de inspanningen en kosten zich op.
 
“De problemen die deze aanvraag in Rotselaar blootlegt, zijn helaas wijd verspreid” verklaart Laure De Vroey, beleidsmedewerker bij BOS+. “De verouderde gewestplanbestemmingen en de ruime vergunningsmogelijkheden voor eigenaars, stellen zelfs onze oudste en meest waardevolle bossen bloot aan een ongebreidelde bouw- en verkavelingswoede. Zolang er geen werk gemaakt wordt van een sluitende bescherming van onze zonevreemde bossen gaat de sluipmoord op het Vlaams bosareaal onverminderd verder.”
Terug

Een bewogen jaar voor Cacao

De strijd is nooit gestreden

Lees meer artikels