Updates
Nieuws

Meer bos in Beringen dankzij Bosfonds en Crius Group

© Maurice Ooms
Bosfonds

Op 29 januari vonden iets meer dan 2.000 boompjes een nieuwe thuis in Beringen. Sponsor van dienst was het bedrijf Crius Group, dat investeerde in het Bosfonds van BOS+ en samen met 120 Beringenaars voor maar liefst 1,4 ha bosuitbreiding in de stad zorgde.

Zomer- en wintereik, winterlinde, grove den, wilde lijsterbes, brem, spork, … Kurt Janssens van BOS+ staat trots bij het ingekuilde plantsoen. “Deze grond van ongeveer 0,6 ha is het voormalige voetbalveld van Red Star Korspel. De bodem bestaat uit droge zandgrond waarop lang niet alle soorten goed gedijen. Door steeds standplaatsgeschikte en verschillende inheemse boom- en struiksoorten te kiezen, heeft de aanplant de grootste kans op slagen en staat hier in de toekomst hopelijk een biodivers en ecologisch waardevol bos.”

Op het tweede terrein dat werd bebost, een perceel van 0,8 ha achter de Aldi in Beringen-Mijn, ligt de situatie iets anders. “Deze grond is duidelijk natter dan die van het voetbalveld,” legt Kurts collega Annelies Loos uit, “daarom hebben we hier heel wat wilgensoorten en onder andere zwarte els geplant.”

Het was voordien even afwachten of de vriestemperaturen en de neerslag van de voorbije weken de plantactie in het water zouden doen vallen – je plant immers best niet als de bodem tot in de diepte bevroren is of als het terrein volledig onder water staat. Toen Annelies er ’s ochtends toekwam, viel het gelukkig mee: “Zoals verwacht was de vrieskou de voorbije dagen niet streng genoeg en konden we de plantgaten en de grond errond nog goed bewerken met onze spades.” 

Crius Group tackelt klimaatcrisis

Aangezien de klimaatcrisis meer dan ooit om zich heen grijpt vond Crius Group het dringend tijd om werk te maken van haar duurzaamheid. In 2022 besloot de organisatie daarom een campagne te lanceren waarmee ze hun steentje konden bijdragen in de bestrijding van de klimaatcrisis. “Als een soort (uitgeef)front besloten we de handen in elkaar te slaan met onze medewerkers, klanten en partners om een nieuw verhaal te vertellen … over bomen” zegt Inne Engels, sales en marketing assistent bij Crius Group.

We wilden ons echt engageren om ons eigen uitgeefbos te realiseren. Onze zoektocht naar een goede samenwerkingspartner bracht ons al snel bij BOS+. Een milieuorganisatie zonder commercieel oogpunt, maar met een hart voor de natuur en het klimaat. Hun inzet voor bosbehoud, meer en beter bos en de talloze mooie acties die ze op poten zetten spreken voor zich. Daar hadden wij wel oren naar!” gaat Inne verder.

De medewerkers van Crius Group organiseerden allerlei acties om geld in te zamelen, zoals een carwash, planten-en cakeverkoop, petanquetoernooi en fotozoektocht en zamelden zo een mooi bedrag in. “Dat heeft er nu voor gezorgd dat we ons eigen uitgeefbos hebben kunnen aanplanten. Het was de kers op de taart van deze campagne om zelf mee te gaan helpen om de jonge bomen aan te planten. Een frisse, maar absoluut deugddoende dag waar we heel graag bij waren!” zegt Inne.

Bosfonds BOS+: A tot Z assistentie bij bosuitbreiding

Het bosuitbreidingsproject in Beringen kadert in het groter bosuitbreidingsprogramma van de Vlaamse Overheid, ‘Meer bos in Vlaanderen!’. Met dit programma wil ze 10.000 ha extra bos verwezenlijken in de periode 2020-2030. Tegen 2024 mikt ze op 4.000 ha, waarvan de lokale besturen 750 ha moeten aanplanten. En dat is geen gemakkelijke klus.

Inhoudelijke, financiële en administratieve steun

“Eén van de grote struikelblokken voor bosuitbreiding is het vinden van geschikte bebosbare grond” vertelt Annelies. “Dat was ook het geval in Beringen. Begin 2021 nam de stad daarom zelf contact op met BOS+ voor een screening van hun patrimonium. Daaruit bleek dat twee terreinen – dat aan de Aldi en het voetbalveld – op relatief korte termijn bebost konden worden: quick wins dus.”

“Een tweede belangrijk struikelblok is het financiële plaatje” gaat Annelies verder.

Ondanks de subsidies die de overheid beschikbaar stelt, blijft een bosuitbreidingsproject vaak prijzig. Gelukkig kunnen wij grondeigenaars een financiële duw in de rug geven met steun uit ons Bosfonds. Om dat fonds te voeden, zijn we steeds op zoek naar sponsors en donateurs. Grondeigenaars worden dan gematcht aan een groep donateurs of aan één grote sponsor, die een deel van de bebossing financieren.”

In Beringen was die sponsor Crius Group, een bedrijf dat typesetting en redactiewerk doet voor uitgeverijen in België en Nederland. Omdat de sector om begrijpelijke redenen veel papier en dus bomen verbruikt, wil het bedrijf graag bijdragen aan meer duurzaam beheerd bos.

Bosfonds

Annelies benadrukt echter dat er met het vinden van een geschikte grond en geld natuurlijk nog geen nieuw bos staat. “Een bebosser moet een inrichtingsvisie en aanplantingsplan opmaken, subsidies en eventueel vergunningen aanvragen, standplaatsgeschikte boompjes en wildbescherming bestellen, terreinvoorbereiding treffen en het plantgoed correct aanplanten. Dat brengt ons bij een derde belangrijk struikelblok: zonder begeleiding of expertise worden bosuitbreidingsprojecten vaak op de lange baan geschoven.” Gelukkig kunnen steden en gemeenten dankzij het ‘Meer bos in Vlaanderen!’ programma rekenen op inhoudelijke begeleiding van BOS+, en staan er heel wat nuttige tips in hun vernieuwd vademecum ‘Bosuitbreiding en bosverbinding door lokale besturen’.

Ook voor particulieren

“Ook particuliere grondeigenaars die bebossen met steun uit het Bosfonds, kunnen rekenen op onze inhoudelijke steun” verduidelijkt Annelies. “Wij zorgen ervoor dat de gekozen boom- en struiksoorten passen bij de omstandigheden van het terrein en de nabije omgeving, maar evenzeer bij de wensen en doelstellingen van de eigenaar. Daarnaast kunnen wij de bebossingssubsidies en de nodige vergunningen aanvragen, helpen wij graag bij de aankoop van plantgoed en wildbescherming en schrijven wij aannemers aan voor eventuele terreinvoorbereidingen, zoals plantgaten boren of frezen.”

Ook wanneer de boompjes de grond in moeten, staat BOS+ klaar om bij te springen.

Sponsors zoals Crius Group in Beringen wensen vaak een aanplantactie met hun werknemers. Wij organiseren dit dan in samenspraak met de eigenaar, voorzien soep of chocomelk voor de planters en zorgen dat alle boompjes correct worden geplant.”

Het belang van meer bos in Vlaanderen

Op de vraag waarom meer bos in Vlaanderen zo belangrijk is, “Hoeveel tijd heb je nog?” lacht Annelies. Wat volgt is een indrukwekkende waslijst aan ecosysteemdiensten die bossen ons leveren. “Om nieuw weefsel aan te maken nemen bossen het broeikasgas CO² op uit de atmosfeer, waardoor ze opwarming tegengaan; ze verhogen waterretentie na hevige regenbuien en verminderen zo de kans op overstromingen; met hun schaduw en door waterverdamping zorgen ze voor verkoeling en hun wortels houden de bodem stevig vast, vertragen afstromend water, wat erosie tegengaat en waterinfiltratie in de bodem bevordert.”

Annelies gaat verder: “ze filteren het schadelijke fijnstof uit de lucht; ze bieden voedsel en leefgebieden voor allerlei planten en dieren; ze dempen het lawaai van onder andere voertuigen, industrie en wegenwerken; ze maken mensen gelukkiger en gezonder; ze bieden ruimte voor recreatie en sociale contacten; ze zijn onmisbaar voor de wetenschap; én ze kunnen via duurzame houtkap zorgen voor een hernieuwbare grondstof van topkwaliteit.”

Bosfonds

Tot slot komt Annelies nog even terug op de taak van de lokale besturen. “Die doelstelling van 750 ha bosuitbreiding tegen 2024 juichen wij uiteraard toe. Maar los daarvan en de verschillende ecosysteemdiensten die ik opsomde indachtig, zouden zij er sowieso voor moeten zorgen dat er voldoende lokaal toegankelijk bos is voor iedereen. Lokale overheden lijken mij daarvoor bovendien het best geplaatst: zij weten als geen ander wat er leeft onder de bevolking, welke noden er zijn en op welke plaatsten extra bos al dan niet wenselijk en haalbaar is.”

Heb je geen bebosbare grond, maar wil je wel je wel graag meer en beter bos? Investeer dan in het Bosfonds van BOS+. Voor meer info kan je steeds terecht bij Annelies Loos.

Foto’s en luchtbeelden plantactie door Maurice Ooms

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees meer artikels