Updates
Nieuws

Vademecum Bosuitbreiding en bosverbinding door lokale besturen

Eindelijk is het zover! Met trots kondigen we ons vernieuwd vademecum ‘Bosuitbreiding en bosverbinding door lokale besturen’ aan! Het werk moet een leidraad vormen voor gemeentes om bosuitbreidingsprojecten van A tot Z uit te voeren. Geen moment te vroeg trouwens, want in het kader van het ‘Meer bos in Vlaanderen!’ programma van de Vlaamse Overheid moeten ze tegen 2024 nog voor ongeveer 600 ha extra bos zorgen.

Een gemakkelijke klus is het zeker niet, zo’n bosuitbreidingsproject. Een bebosser moet een geschikte grond en draagvlak vinden, een inrichtingsvisie en aanplantingplan opmaken, subsidies en vergunningen aanvragen, standplaatsgeschikt plantsoen en wildbescherming bestellen, terreinvoorbereidingen treffen en de boompjes op de juiste manier planten. Zonder begeleiding ziet een onervaren bebosser al snel door de bomen het bos niet meer en wordt het project op de lange baan geschoven. En dat is zonde…

Wegwijzer

Gelukkig is er nu dus dit vernieuwde vademecumDownloaden, dat een beknopt overzicht geeft van de do’s en don’ts bij elke stap van het bosuitbreidingsproject. Het eerste hoofdstuk biedt antwoorden op de vragen waarom en waar je best gaat bebossen – zeer relevant in een regio waar elke snipper open ruimte geclaimd wordt door verschillende instanties en waar bebossing niet overal even wenselijk of haalbaar is.

Vademecum BOS+

Vervolgens focust het tweede hoofdstuk zich op het creëren van een (lokaal) draagvlak en de communicatie voor, tijdens en na een project, gevolgd door een hoofdstuk met meer info over het aankopen, huren en pachten van gronden met het oog op bebossing. In het vierde hoofdstuk proberen we de lezer wegwijs te maken doorheen het doolhof van vergunningen en adviezen die nodig kunnen zijn bij het bebossen van een grond. Het vijfde hoofdstuk biedt vervolgens heel wat informatie over het opmaken van een inrichtingsvisie, een aanplantingsplan en een natuurbeheerplan.

Kosten verlagen

In het zesde en zevende hoofdstuk wordt benadrukt waarop een bebosser moet letten bij het bestellen van geschikt plantsoen en wildbescherming, en bij het plannen en uitvoeren van terreinvoorbereidende werken. Het achtste hoofdstuk draait helemaal rond de bosplantactie – ter inspiratie worden een draaiboek en een checklist van een bosplantactie voorgesteld. Omdat een bebossing niet stopt bij de aanplanting, besteden we in het negende hoofdstuk nog wat tijd aan de nazorg en het beheer van de jonge aanplant.

Vademecum

Afsluiten doen we in het tiende hoofdstuk met belangrijke informatie over subsidies en projectoproepen die de kost van een bebossingsproject aanzienlijk kunnen verlagen. In ieder hoofdstuk vindt de lezer bovendien relevante kostprijzen, subsidies, instrumenten en tekstkaders met nuttige informatie over de aanleg van kleine landschapselementen die cruciaal zijn voor bosverbinding.

Een bos voor uw gemeente?

We hopen van harte dat dit vademecum de bebossingsstap voor lokale besturen verkleint en dat het voor nog vele mooie bosuitbreidingsprojecten gaat zorgen. Vergeet echter zeker niet dat BOS+ in het kader van het ‘Meer bos in Vlaanderen!’ programma gemeentes en steden nog steeds gratis kan ontzorgen en begeleiden bij bosuitbreidingsprojecten. Contacteer daarvoor best onze medewerker voor uw provincie:

  • West-Vlaanderen: Kurt
  • Oost-Vlaanderen: Eva
  • Vlaams-Brabant & Limburg: Rik

Voor de provincie Antwerpen heeft het Antwerpse provinciebestuur graag dat u eerst de bosgroep die actief is in uw gemeente contacteert. Zij bieden een gelijkaardige dienstverlening als BOS+ en we geven hun met plezier voorrang om jullie bosuitbreidingsvragen te beantwoorden. Mocht je als Antwerpse gemeente toch nog met ons willen overleggen, dan kan je steeds terecht bij Annelies.

Succes!

U kan het vademecum hier downloaden:

Bosuitbreiding en bosverbinding door lokale besturen

Andere publicaties van BOS+ vindt u hier.

Op de hoogte blijven van wat BOS+ voor uw gemeente kan betekenen? Schrijf u in op onze gemeentenieuwsbrief.

Terug

Contacteer onze bosuitbreiders

Hieronder de medewerkers van BOS+, gespecialiseerd in het begeleiden van gemeentes naar de aanplant van een nieuw bos.

Projectmedewerker

Eva Forceville

eva.forceville@bosplus.be
Projectmedewerker

Kurt Janssens

kurt.janssens@bosplus.be
Projectmedewerker

Annelies Loos

annelies.loos@bosplus.be
Projectmedewerker

Rik Debeer

rik.debeer@bosplus.be

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees meer artikels