Updates
Nieuws

3 miljard extra bomen in Europa tegen 2030? BOS+ doet mee!

In december 2019 lanceerde de Europese Commissie de Europese Green Deal’. Kort gezegd: een pakket beleidsinitiatieven dat de EU moet helpen met de groene transitie, waarbij het einddoel klimaatneutraliteit in 2050 is.

Deze Green Deal omvat heel wat initiatieven maar één van de vlaggenschepen is toch wel de EU-bosstrategie voor 2030, sinds juli 2021 in voege. Deze strategie bouwt verder op de EU-biodiversiteitsstrategie en vormt een belangrijk onderdeel van de inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen. Eén van de maatregelen die voorgesteld worden is de omvang en de biodiversiteit van bossen verbeteren, onder meer door tegen 2030 3 miljard nieuwe bomen te planten. Grofweg komt het erop neer dat de bosuitbreiding van de periode 2005 tot 2020 verdubbelt. Het Europese bosareaal zal daarmee uitbreiden met circa 1,5%. Deze uitbreiding wordt opgevolgd op een bomenteller.

Een kar waar BOS+ maar al te graag mee opspringt! Als partner in de Bosalliantie van de Vlaamse Overheid geeft BOS+ elke geplante boom door, zodat ook wij de teller mee doen aantikken.

 

Terug

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Verslag themavoormiddag: de houtsector en import in Vlaanderen 

Lees meer artikels