Updates
Nieuws

Grasduinen: een verzoening tussen landbouw en natuur 

© Tinne Mariën

BOS+, Provinciaal onderzoekscentrum Hooibeekhoeve en Natuurpunt brengen ‘Grasduinen’ naar de Kempen. Grasduinen is een educatief project voor leerlingen van de 2e graad lager onderwijs, dat de brug slaat tussen landbouw, natuur en landschap. Op de website van het project kunnen leerkrachten gratis een educatief pakket downloaden om te gebruiken in hun lessen en leerkrachten, landbouwers en natuurgidsen kunnen er terecht voor een belevingsaanbod in de regio van Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout. 

Link tussen boer, bos en bord 

Kinderen leren via Grasduinen verbanden zien tussen wat de lokale boer kweekt, zaait, plant en wat er uiteindelijk op ons bord belandt. Bovendien ontdekken ze zo ook welke producten en diensten de natuur en het bos ons bieden en waar ze van de natuur en het landschap kunnen genieten. Iets wat tot nu toe nog niet voldoende binnen het klassieke onderwijs aan bod komt. 

“We willen enerzijds meer natuur en landbouw op school brengen en anderzijds scholen aanmoedigen en ondersteunen om landbouwbedrijven en het bos te bezoeken” zegt Isaac Lievevrouw, educatiemedewerker bij BOS+. 

Na Limburg nu ook Grasduinen in Antwerpen  

Het Grasduinen-pakket bestond al langer voor de Duinengordel in Limburg, maar werd nu ook uitgerold in de regio van Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout met de financiële steun van Provincie Antwerpen en LEADER Provincie Antwerpen.  

Grasduinen

© Kristien Lavrysen

Gedeputeerde voor Plattelandsontwikkeling Kathleen Helsen licht toe: “Via LEADER investeren de provincie, Vlaanderen en Europa samen 57.732 euro in dit initiatief. In een tijd waarin kinderen meer en meer tijd binnen doorbrengen, helpt Grasduinen hen op een actieve manier het landbouwleven en de natuur te herontdekken. Vroeger was dat een evidentie, vandaag zijn daar extra prikkels voor nodig zoals dit project.” 

Ecosysteemdiensten als verbindende factoren 

Natuur en landbouw worden vaak als tegenpolen gezien; waar natuur is moet plaatsgemaakt worden voor landbouw en vice versa. Toch zijn natuur en landbouw nauw verbonden, volgens Liselotte Bollen van Natuurpunt: 

We willen de verbinding tussen natuur en landbouw binnen het project aantonen aan de hand van ecosysteemdiensten. Dat zijn de producten en diensten die de natuur ons biedt. Zowel landbouwers als natuurbeheerders werken met deze natuurlijke omgeving om tot welgekende diensten en producten te komen zoals gezonde voeding, koolstofopslag en waardevolle recreatieruimte”. 

Voor elk wat wils 

Het project bestaat enerzijds uit een educatief pakket voor leerkrachten en anderzijds uit een belevingsaanbod op landbouwbedrijven en in natuurgebieden. Zowel de leerkracht, landbouwer als natuurgids kan gemakkelijk met het concept van grasduinen aan de slag gaan.  

Het materiaal van Grasduinen laat de kinderen natuur en landbouw in al hun facetten beleven. Doen, voelen, ruiken …. Na de voorbereiding in de klas op ontdekking gaan bij de bedrijven zorgt voor een brede kijk terwijl het toch heel erg lokaal blijft.” – Anneke De Bruyne, Leerkracht Talentenschool Blink uit Oud-Turnhout. 

“Het grote voordeel van Grasduinen is dat het niet als iets nieuws moet gezien worden, maar gemakkelijk in bestaande zaken kan geïntegreerd worden. Je kan de Grasduinsaus als het ware gieten over W.O.-lessen, bestaande landbouwbezoeken en natuurexcursies,” vult Isaac verder aan. 

Het educatief pakket is gratis te downloaden op www.grasduinen.be. Je vindt er ook meer informatie over het project en waar je in Antwerpen of de Duinengordel kan gaan Grasduinen bij landbouwers en natuurgebieden. 

Raadpleeg de projectpagina over Grasduinen voor meer informatie over het project.

 

Grasduinen is een project van 

 

 

Met de steun van de provincie Antwerpen en ELFPO; http://www.vlaanderen.be/pdpo 

GrasduinenGrasduinenGrasduinen

 

Terug
Projectmedewerker

Isaac Lievevrouw

isaac.lievevrouw@bosplus.be

Een bewogen jaar voor Cacao

De strijd is nooit gestreden

Lees meer artikels