Updates
Nieuws

SOS Bolivia: help mee om de herbebossing van Bolivia mogelijk te maken

Volgens officiële bronnen hebben Boliviaanse bosbranden sinds augustus vier miljoen hectare bos en grasland in de as gelegd, waarvan bijna de helft zich in “beschermde” gebieden bevinden, bekend om de hoge biodiversiteit. Wetenschappers van het College of Biologists in La Paz schatten dat de regeneratie van het lokale ecosysteem ongeveer 300 jaar zal duren. BOS+ zet daarom een grote geldinzamelactie op poten om samen met hun Boliviaanse partners grootschalige herstelacties voor herbebossing mee mogelijk te maken, brandpreventie en blustraining te geven en gemeenschappen te ondersteunen rond duurzaam bosbeheer.  

BOS+ zet een grote geldinzamelactie op poten om samen met hun Boliviaanse partners grootschalige herstelacties voor herbebossing mee mogelijk te maken, brandpreventie en blustraining te geven en gemeenschappen te ondersteunen rond duurzaam bosbeheer.

BOS+ hoopt om minimaal 20.000 EUR op te halen. “Met dit bedrag kunnen we samen met de Bolivaanse partnerorganisaties 100 hectare Chiquitania droog bos volledig herstellen of opnieuw aanrijken. Naast het planten van bomen wordt het geld ook ingezet voor opleidingen rond brandpreventie, de inzet van bosopzichters en de aankoop van materiaal voor brandpreventie.” 

 

Terug

100 schoolkinderen kleuren eigen speelbos op ‘betonzinnig’ plein in Antwerpen

Bovengrondse koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen in Vlaanderen

Lees meer artikels