Updates

Natuur en landbouw hand in hand

Agroforestry en carbon farming

Agroforestry en carbon farming kunnen leiden tot het perfecte huwelijk tussen landbouw en natuur. Agroforestry is een landgebruiksvorm waarin op eenzelfde perceel bomen en/of struiken worden gecombineerd met een landbouwteelt (groenten, vee, graan…). We onderzoeken, informeren en begeleiden landbouwers die overtuigd zijn dat een natuurlijke aanpak beter is voor mens, dier en gewas.

Consortium Agroforestry

Agroforestry en carbon farming, ze duiken meer en meer op in gesprekken over landbouw en duurzaamheid. In Vlaanderen is elke lap grond kostbaar. Naast een hoge productiviteit zijn ook ecologische aspecten belangrijk en treedt klimaatadaptatie steeds meer op de voorgrond. Grond hebben we niet op overschot dus moeten we hier op een doordachte manier mee omgaan. Het teeltsysteem agroforestry toont hier veel potentieel. 

Om de mogelijkheid van agroforestry in Vlaanderen te onderzoeken, knelpunten weg te werken, kansen te geven en ingang te doen vinden heeft BOS+ samen met partnerorganisaties het consortium Agroforestry Vlaanderen opgericht. 

Ga naar Agroforestry Vlaanderen

Waarom kiezen voor agroforestry

De toepassing van agroforestry kan landbouwbedrijven robuuster maken en minder onderhevig aan externe factoren. Dit komt onder meer door een hogere totale biomassaproductie, de waarde van hout, vruchten en andere producten die zorgen voor productdiversificatie en verbreding binnen het landbouwbedrijf. 

Op lange termijn kan het zorgen voor meer opbrengst, opbouw van kapitaal en de ontwikkeling van nieuwe activiteiten op het landbouwbedrijf. 

Carbon farming

Omdat in agroforestrysystemen houtige biomassa lokaal en zowel boven- als ondergronds wordt geproduceerd dankzij de groei van bomen en/of struiken, biedt deze landgebruiksvorm zeer veel potentieel om CO2 vast te leggen in en op landbouwbodems. Boeren die grote hoeveelheden koolstof kunnen vastleggen in de bodem komen in aanmerking om hiervoor gecompenseerd te worden door mensen die hun uitstoot willen compenseren of neutraliseren. Het kan dus leiden tot interessante verdienmodellen. 

BOS+, het ILVO en andere partnerorganisaties onderzoeken momenteel hoeveel CO2 landbouwbedrijven kunnen vastleggen afhankelijk van het type agroforestry dat ze toepassen. Na deze onderzoeksfase zullen we carbon farming opnemen op onze CO2-vastleggingstool Treecological.be. 

Begeleiding bij agroforestry en carbon farming

Het beheer van bomen op landbouwbedrijven kent eeuwen traditie maar is de laatste decennia heel sterk in onbruik geraakt. Voor veel landbouwers is het dus niet evident om deze waardevolle landgebruiksvorm terug op te starten. Agroforestry vergt heel wat expertise. Wie interesse heeft om hier een project over te starten staan wij graag te woord voor hulp en uitleg. 

Contacteer ons

Met alle vragen hierover kan je terecht bij onze specialisten ter zake.

Projectmedewerker

Sander Van Daele

sander.vandaele@bosplus.be
Projectmedewerker

Sanne Van Den Berge

sanne.vandenberge@bosplus.be