Updates

Jaarverslag

Financiële cijfers 2022

Hieronder vind je onze financiële cijfers terug voor het jaar 2022.

UITGAVEN

Diensten en aankoop materiaal – 835.288 euro

  • Aankoop plantgoed en ander materiaal 
  • Diensten voor aanplanting en expertise 
  • Huur kantoren 

Werking in Vlaanderen en coördinatie tropische projecten – 1.907.749 euro 

  • Eigen aanplantingen 
  • Projecten (vergroening, educatie, sport, cultuur) 
  • Communicatie 
  • Beleid 
  • Coördinatie, financiën en administratie 

Financiering van partners in Vlaanderen en tropische gebieden – 1.374.287 euro 

  • Projecten voor bosbehoud en herbebossingsacties 
  • Samenwerking met en versterking van lokale gemeenschappen en partners 

Andere kosten – 116.192 euro

© Vilda – Rollin Verlinde

INKOMSTEN

Verkoop en diensten – 665.073 euro 

Giften – 221.754 euro 

Subsidies – 2.508.610 euro 

Tegemoetkomingen – 159.575 euro 

Legaten (giften uit testamenten) – 1.002.702 euro 

Sponsoring door bedrijven en instanties – 546.464 euro 

Overige opbrengsten – 26.099 euro 

© Andreas De Vuyst

Precisering

BOS+ bestaat uit verschillende vzw’s. Deze cijfers zijn een optelsom van de inkomsten en uitgaven van BOS+ Vlaanderen en BOS+ Tropen.  

In 2022 heeft BOS+ 896.761 euro meer opgehaald dan het heeft uitgegeven. Dat is vooral te danken aan een groot legaat (gift uit testament) dat BOS+ mocht ontvangen. Het grootste deel van dat legaat werd opgenomen in het algemene reservefonds, het patrimoniumfonds en het sociaal passief van de organisatie. Dat kan gebruikt worden om te investeren in de toekomst van de organisatie, om eigen gronden aan te kopen of extra personeel in te schakelen. 

BOS+ is een erkende NGO en wordt ieder jaar financieel doorgelicht door een extern auditbureau. BOS+ krijgt financiële steun van de Federale overheid, de Vlaamse overheid en provinciale en lokale besturen. Onze jaarrekeningen kun je hier terugvinden 

BOS+ is onder andere lid van 11.11.11., de ngo-federatie en Bond Beter Leefmilieu.  

© Vilda – Lars Soerink