Updates
Nieuws

Studie toont aan dat regio’s met meer bomen en struiken minder geld uitgeven aan gezondheidszorg

© Bart Carlier

Student Douglas A. Becker en professor recreatie, sport en toerisme Mat Browning, beide van de Universiteit van Illinois, ontdekten dat districten in de VS met meer bomen en struiken lagere ziekenfondskosten hebben.

Onze tweede boomvriendelijke beleidssuggestie is er eentje voor de toekomstige ministers van volksgezonheid, begroting en natuur en omgeving. Tot spijt van wie het benijdt zijn de ‘besparingen in de gezondheidszorg’ tot een lemma verheven als we praten over de betaalbaarheid van onze welvaartstaat. Hoe houden we onze zorg betaalbaar én op maat? Het antwoord is complex en noopt ons ertoe out of the box te denken. De volgende studie uit de VS toont aan dat ziekenfondskosten de neiging hebben om lager te zijn in districten met meer bossen en struiken dan in districten die gedomineerd worden door andere soorten bodembedekking. Beleidsmakers, lezen jullie mee?

De analyse omvat gezondheidsgegevens en milieugegevens op districtsniveau; 3086 van de 3103 districten in de VS werden geanalyseerd.

Stedelijke en landelijke districten met de laagste socio-economische status bleken het meest te profiteren van toename in bos en struikgewas, zei Douglas A. Becker van de Universiteit van Illinois die het nieuwe onderzoek leidde samen met Matt Browning, professor in recreatie, sport en toerisme aan dezelfde universiteit.

“De bevindingen, gepubliceerd in het tijdschrift Urban Forestry and Urban Greening, zijn het resultaat van een observatiestudie1 en bewijzen niet dat het hebben van meer bomen en struiken rechtstreeks de gezondheidskosten verlaagt”, zegt Becker. Maar de studie draagt wel bij aan een toenemende hoeveelheid bewijsmateriaal dat groene ruimte – en in het bijzonder beboste gebieden – bijdragen aan een betere gezondheid voor hen die er dichtbij wonen.

“Eerdere onderzoeken keken naar eventuele gezondheidsresultaten waarvan mensen denken dat ze zouden kunnen verbonden zijn aan natuur: depressie, hart- en vaatziekten, lichaamsbeweging, zelfs herstel van een operatie,” zei Becker. “Er zijn studies die geen verband tonen tussen toegang tot groene ruimte en gezondheid”, zei hij. “Maar er is ook ontzettend veel werk – waaronder experimenteel werk, die we als het meest betrouwbaar aanschouwen – dat een verband toont tussen blootstelling aan groene ruimte en een betere gezondheid”, zei Becker.

Studies tonen bijvoorbeeld aan dat mensen in afdelingen intensieve zorgen sneller herstellen en minder complicaties hebben na een operatie als hun ziekenhuiskamer uitkijkt op bomen in plaats van op parkeerplaatsen. Andere studies hebben aangetoond dat boswandelingen eventueel gezondheid bevorderende hormoonniveaus of kankerafwerende afweercellen in het bloed kunnen beïnvloeden.

Voor het huidige onderzoek, wendde het team zich tot de National Land Cover Database – de Nationale databank van Bodembedekking, die ieder district verdeelt in percelen van 30 m2 en de ecologische samenstelling van elk perceel identificeert. De categorieën omvatten stedelijke groenruimtes of open ruimte, bos, grasland, struiken en agrarische bodembedekking.

“We namen het gemiddelde van verschillende soorten bodembedekking en hetgeen per inwoner werd uitgegeven aan Medicare in een district en vergeleken deze twee terwijl we controleerden op verschillende socio-economische en demografische factoren zoals leeftijd, geslacht, ras, gemiddeld gezinsinkomen, toegang tot gezondheidszorg en gezondheidsgedrag,” zei Becker.

Uit het onderzoek bleek dat 1 procent van de bodem van een district bedekt met bos, geassocieerd werd met een gemiddelde besparing in de gezondheidszorg van $4.32 per persoon per jaar. “Als je dat vermenigvuldigt met het aantal gebruikers van de gezondheidszorg in een district en met de gemiddelde bosbedekking én met het aantal districten in de VS, dan komt dat jaarlijks neer op ongeveer zes miljard dollar verminderde uitgaven voor de gezondheidszorg op nationaal niveau,” zei hij. “Als je er de effecten van struikgewas aan toevoegt verhoogt de geschatte besparingen tot jaarlijks negen miljard dollar”, besluit Becker.

Op gebieden zoals epidemiologie, sociale wetenschappen, psychologie en statistiek, trekt een observatie studie conclusies uit een steekproef naar een populatie waar de onafhankelijke variabele niet onder controle van de onderzoeker is vanwege ethische bezwaren of logistieke beperkingen. Hiertegenover staat het experiment: gecontroleerde proeven waarbij elk onderwerp willekeurig wordt toegewezen aan een behandelde groep of een controlegroep.

Terug

Stem voor het bos

Hoe de Paashaas verantwoordelijk is voor de achteruitgang van Afrikaanse bossen

Lees meer artikels