Updates

Teken petitie

Elke dag verdwijnt er meer dan een voetbalveld bos in Vlaanderen. Ondanks de belofte in het huidig Vlaams regeerakkoord om “bestaande waardevolle bossen maximaal te beschermen”, blijft een sluitende bosbescherming ver zoek. Vandaag heeft onze Vlaamse regering nog een goed half jaar de tijd om die broodnodige bescherming te realiseren. Laat jouw stem horen, en teken mee voor een onmiddellijk moratorium op de vernietiging van onze meest waardevolle bossen en een algemene ontbossingsstop tegen 2030.

Waarom meedoen?
Waarom meedoen?
Hoewel er een ontbossingsverbod geldt in Vlaanderen, zien we dat de uitzonderingen op die regel veel te vaak worden toegepast. Zo bleef de oppervlakte vergunde ontbossing tussen 2001 en 2021 verder stijgen, waardoor er meer dan een voetbalveld bos per dag werd gekapt. Daar staat tegenover dat er nieuwe bossen geplant moeten worden ter compensatie, maar met die compensatie loopt heel wat mis.
De boscompensatie kent een historische achterstand van minstens 1500 hectare die nog niet werd weggewerkt. Ook zijn bepaalde soorten ontbossing vrijgesteld van compensatieplicht, waardoor grote oppervlakten verdwijnen zonder compensatie. Op vlak van biodiversiteit en koolstofopslag is een jong compensatiebos ook helemaal niet gelijkwaardig aan een oud, waardevol bos.
Bijna een derde van de oppervlakte bos en aaneengesloten hooggroen in Vlaanderen is ‘zonevreemd’ en is met andere woorden bedreigd. In de praktijk leidt dat ertoe dat bossen in harde bestemmingen zoals woon-, industrie- en recreatiegebied gekapt worden en nadien vooral gecompenseerd worden in zachte bestemmingen zoals landbouwgebied. Zo zien we een netto afname van stedelijk bos en hooggroen van maar liefst 10%. Ook onze meest waardevolle zonevreemde bossen worden ondanks hun ecologische waarde nog steeds gekapt.
Bossen hebben een belangrijke impact op onze fysieke en mentale gezondheid en hebben een verkoelend effect tijdens de steeds frequentere hittegolven. De afname, verplaatsing en versnippering van onze bossen is dus alarmerend nieuws. De Vlaamse regering heeft nog een goed half jaar om haar belofte voor een betere bosbescherming waar te maken. Daarom eisen BOS+ en Greenpeace een onmiddellijk moratorium op de vernietiging van onze meest waardevolle bossen en een algemene ontbossingsstop tegen 2030.
1560mensen hebben al getekend Bescherm onze Vlaamse bossen!
4 maanden geleden
Frederick R.
4 maanden geleden
Katrien L.
4 maanden geleden
Sofie W.

Alternatieven

Naast een algemene gift kan je ook kiezen uit één van de volgende alternatieven om bij te dragen aan meer bos in de wereld.