Updates

Projecten

BOS+ werkt samen met heel wat lokale organisaties in Afrika, Latijns-Amerika en België. Samen met hen strijden wij succesvol tegen ontbossing en voor een beter klimaat.

Afrika

Herstel van de bossen en wetlands rond het Chamomeer in Ethiopië

Dit project focust op het herbebossen en herstellen van wetlands in het bassin van het Chamomeer. Door ontbossing en de klimaatcrisis bedreigen erosie en sedimentatie er het ecosysteem.

Ethiopië

Bosherstel in de bossavannes rond Idiofa

In deze bossavanne is Faja Lobi actief met grootschalige herbebossingsprojecten die op korte termijn werk en inkomsten genereren voor de lokale gemeenschappen. Op lange termijn komen er inkomsten via de houtige en niet-houtige bosproducten die uit het bos kunnen gehaald worden. Met dit project versterken we Faja Lobi en verlenen we ondersteuning in de grote herbebossingsprojecten.

Democratische Republiek Congo
Man in Uganda next to landslide with deforested area in background

Veerkrachtige boslandschappen in West-Oeganda 

Oeganda

Ontbossing bestrijden in het tropisch regenwoud in Congo

Slash and burn landbouw is de grootste bedreiging van het laagland tropisch regenwoud in Congo. Met een sterk groeiende bevolking, een complex systeem van traditionele grondrechten en instabiliteit is het tropisch regenwoud neemt de ontbossing steeds verder toe. Samen met onze partner Tropenbos DRC werken we aan een betere bescherming van het regenwoud en bieden we alternatieven aan de mensen zodat de bescherming op lange termijn stand houdt.

Democratische Republiek Congo

Bronbossen beschermen in Noord-Tanzania

In de uitgestrekte Serengeti geven we op lokaal niveau mensen het beheer en gebruik van hun bossen in handen, zodat de toekomst van het bos verzekerd blijft.

Tanzania