Updates

Help de Tacana jongeren om hun bos te beschermen

Steun de jonge boswachters in Bolivia

10 Tacana jongeren studeren binnenkort af als boswachter voor hun gebied en hebben materiaal nodig om het woud te monitoren. Ze patrouilleren over grote stukken gebied, maar hebben daarvoor een slaapzak, waterdichte laarzen en een aangepast uniform nodig, een grote kost voor deze jongeren. Geeft u hen het materiaal om hun bos te beschermen?

Ik doe een gift

Wie zijn de Tacana?

De Tacana zijn een van de belangrijkste inheemse bevolkingsgroepen uit het Boliviaanse Amazonegebied. Een deel van de gemeenschappen leeft langst de oevers van de Beni, een enorm biodivers gebied dat grenst aan het nationaal park Madidi. In het gebied, waarover ze volgens het Boliviaanse rechtsstelsel zelfbeschikkingsrecht hebben, konden de Tacana tot voor kort volledig in hun eigen noden voorzien door visvangst en producten uit het bos. Dit is echter de laatste jaren enorm veranderd door externe invloeden, zoals de wereldwijde klimaatcrisis, ontbossing, mijnbouw en landbouw.

© Chris Feser

Help de Tacana jongeren

De Tacana krijgen steun van BOS+ en onze lokale partner Soluciones Prácticas om zichzelf en hun bossen te beschermen. Er werd een duurzaam model opgezet waarbinnen de Tacana zo’n 4000 hectare bos beschermen en monitoren. Om dit zo goed mogelijk te organiseren zijn opleidingen en materiaal nodig. Soluciones Prácticas geeft om dit te realiseren opleidingen aan Tacana-jongeren in GIS – om hun gebied in kaart te brengen-, terreinmonitoring en beheerstechnieken. Enkel voor het materiaal hebben we nog dringend uw steun nodig. De jongeren hebben het volgende nodig:

  • Laarzen = €10
  • Slaapzak = €40
  • Uniform = € 86

ik doe een gift

Lees meer over het project

Dit is een VFTB-project. Het Vlaams Fonds Tropisch Bos verleent financiële steun aan projecten gericht op het behoud, duurzaam beheer en herstel van bos in, hoofdzakelijk, Zuid-Amerika. De doelstelling van deze projecten is biodiversiteitsbehoud, bestrijding van en aanpassing aan klimaatverandering en ondersteuning van de sociaaleconomische ontwikkeling van lokale bevolkingsgroepen.

Het secretariaat van het VFTB wordt gevoerd door BOS+.

Meer weten