Updates

Nieuws & Bosrevue

Op deze nieuwspagina blijft u op de hoogte over het reilen en zeilen van BOS+, bossen en bomen in Vlaanderen en wereldwijd.

Kies je bij de tags voor de Bosrevue, dan krijg je alle artikels van de Bosrevue te zien, ons digitaal e-zine dat recent wetenschappelijk bosonderzoek vertaalt naar praktische beheertoepassingen op het terrein.

De bladstrooiselkwaliteit beïnvloedt bodems in gematigde loofbossen sterker dan de landgebruikgeschiedenis of stikstofdepositie

Het nieuwe natuurbeheerplan: een verbintenis met voordelen

Boomsoortendiversiteit verhoogt de groei van beuk en beïnvloedt zijn fysiologische droogte-respons

De Natuurwaardeverkenner als kennisbron voor bosbeheerders

Eerste ecoduct over Brusselse ring ontsnippert het Zoniënwoud

Hoe een nieuw natuurbeheerplan opstellen? – Wat met de bestaande beheerplannen

Houtproductie in domeinen van het Agentschap voor Natuur en Bos

Drones in het bosbeheer

Boomvorm en kwaliteitsbeoordeling in jonge gemengde opstanden

De donkere kant van het bos: hoe beïnvloedt omvorming naar Fijnspar de vastlegging van bodemkoolstof in het bos van de Gaume?