Updates
Nieuws

Meer boomsoorten maken bossen sterker

Bossen met veel diversiteit in soorten blijken het best bestand tegen stormen en ander extreem weer. Dat toont Frans onderzoek in Europese wouden aan.

Het zijn wetenschappers van het Franse nationale onderzoeksinstituut voor landbouw, voedsel en milieu (INRAE) die aangetoond hebben dat de meest stormvaste Europese bossen een grote verscheidenheid aan boomsoorten herbergen. Bossen waarin ook bomen voorkomen die langzaam groeien en soorten met een hoge houtdichtheid, zoals eiken, houden het beste stand tegen zwaar weer.

Veerkrachtige bossen

De onderzoekers ontdekten zelfs dat het positieve effect van bomendiversiteit op de stormbestendigheid van het bos sterker was onder extreme klimaatomstandigheden. Zo zijn wouden met veel verschillende boomsoorten beter bestand tegen de hitte en droogte in het Middellandse Zeegebied, of tegen de koude en natte omstandigheden in Noord-Scandinavië.

De laatste jaren krijgt Europa vaker te maken met zware stormen die een bedreiging vormen voor bossen en de belangrijke functies die ze vervullen, zoals leefgebied voor dieren en planten, opslag van CO2 en hout.

De onderzoekers zeggen dat hun bevindingen kunnen helpen bij het voorspellen van stormschade aan bossen en ook inzicht geven in hoe we bossen veerkrachtiger kunnen maken.

“Een belangrijke conclusie van onze studie is dat monoculturen van snelgroeiende soorten zoals dennen, hoe waardevol ook vanuit economisch oogpunt, gevoeliger zijn voor stormschade”, zegt Julien Barrere, onderzoeker bij INRAE en hoofdauteur van het onderzoek. “In een context van toenemende stormen op het hele continent pleit onze studie daarom voor bosbeheer met oog voor diversiteit en voldoende langzaam groeiende boomsoorten.”

BOS+ en boomsoortenmenging

Met boomsoortenmenging zal je een heel aantal ecosysteemdiensten optimaliseren, zoals bijvoorbeeld biodiversiteit, houtopbrengst en koolstofopslag. Hiernaast verhogen verschillende soorten (vaak) de overlevingskans van die boomsoorten en verminderen ze het risico op spreiding van ziektes en plagen. Dit zijn slechts enkele redenen waarom wij boomsoortenmenging integreren in onze plantplannen. Zo voorzien we bijvoorbeeld telkens minimaal drie soorten, al is dit vaker (veel) meer. 

Het belang van boomsoortenmenging wordt ook nog maar eens onderstreept in de (vernieuwde) Pro Silva principes, die duurzaam bosbeheer aanmoedigen. Meer weten over Pro Silva? Dat kan hier.

Bron: IPS, BOS+
Terug

Een bewogen jaar voor Cacao

De strijd is nooit gestreden

Lees meer artikels