Updates
Een bedrijfsbos

Ik wil bomen planten

Een bedrijfsbos realiseren

Van de beslissing voor een bedrijfsbos tot de eerste bomen in de grond dient er heel wat afgewogen te worden. BOS+ helpt u de juiste keuzes te maken om uw bedrijfsbos te laten bloeien. Van het zoeken naar de juiste grond tot het verkrijgen van de nodige vergunningen, als partner staan we voor u klaar.

Een high-tech climate solution

Met een bedrijfsbos gebruikt u de meest high-tech oplossing om de klimaatcrisis te tackelen. U hebt hiermee een blijvende impact op de directe omgeving. Bossen capteren CO2, verhogen de biodiversiteit, zorgen voor een betere wateropslag en een verhoogde gezondheid en zijn tastbaar. Het biedt uw bedrijf bovendien tal van opportuniteiten: van relatiegeschenken en teambuildings- of klantenactiviteiten tot leuke interne en externe communicatie.

Een bedrijfsbos

Uw bedrijfsbos in Vlaanderen op de kaart

Van de beslissing voor een bedrijfsbos tot de eerste bomen in de grond dient er heel wat afgewogen te worden. BOS+ helpt u de juiste keuzes te maken om uw bedrijfsbos te laten bloeien. Van het zoeken naar de juiste grond tot het verkrijgen van de nodige vergunningen, als partner staan we voor u klaar.

Net zoals elk bos een eigen ecosysteem heeft, heeft elk bedrijf een eigen identiteit. We helpen u daarom de bomen door het bos te zien.

De afgelopen jaren plantten we bossen aan met meer dan honderd bedrijven. Die bossen staan overal verspreid in Vlaanderen. De oppervlaktes en prijs voor elk gebied kennen een groot verschil.

Neem contact op
Een bedrijfsbos

WAT KOST een BEDRIJFSBOS?

Hieronder vindt u de prijzen voor een bebossing in Vlaanderen op grond van derden. Vanaf 10.000 euro organiseren we, mits meerprijs, met plezier een teamdag voor uw bedrijf!

€ 15.000

Voor 1 hectare bos op grond van derden

€ 250

een volleybalveld aan bos (9m x 18m)

€ 7.500

een hockeyveld aan bos (91m x 55m)

€ 10.000

een standaard voetbalveld aan bos (105m x 68m)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in het DNA van easykit. In het verleden steunden we goede doelen uit de gezondheidszorg, maar tijdens de coronacrisis moesten en zouden we verder kijken. We beslisten daarom om in te zetten op een Easykitbos in samenwerking met BOS+. Het belang van bos en natuur is gigantisch voor onze gezondheid, en daar dragen we met dit nieuwe bos aan bij. CEO Easykit

Onze missie

BOS+ heeft als vzw een duidelijke missie voor een maatschappelijk belang: meer en beter bos voor Vlaanderen en de tropen.

Elk bos moet er voor minstens 25 jaar blijven staan, waarna het automatisch wettelijke bescherming krijgt. Geen greenwashing, maar echte impact voor de volgende generaties. U kan dus geen betere speler vinden om met u een bedrijfsbos te realiseren.

BOS+ plant ‘echte’ nieuwe bossen aan en geen compensatiebossen. Jaarlijks ontbost Vlaanderen nog steeds een oppervlakte goed voor honderden voetbalvelden bos. Gelukkig is het verplicht om de meeste van die ontbossingen te compenseren door nieuwe bossen aan te planten. Het gaat zo ver dat bijna alle nieuwe bossen die worden aangeplant een compensatie zijn voor een ontbossing die elders is gebeurd. Deze wettelijk verplichte aanplanten houden in het beste geval onze bosoppervlakte constant maar is volgens BOS+ veel te laag.

Met een bedrijfsbos van BOS+ ga je voor netto-boswinst, dat is bos zonder dat er elders bos sneuvelt. Bossen zijn dankzij de CO2 die ze vasthouden en opslaan de beste technologie in de strijd tegen de klimaatverandering. Alleen maar door onze bestaande bossen te beschermen en ‘echte’ nieuwe bossen aan te planten, kan je bijkomende CO2 opslaan en de klimaatverandering binnen de perken houden.

 

Een bedrijfsbos à la carte

Wij bieden verschillende formules aan voor bedrijven om zich te verbinden aan bedrijfsbossen. Elk van deze formules zorgen voor bijkomend bos; we leggen nooit bos aan ter compensatie van elders gekapt bos.

 

Een bedrijfsbos van BOS+ betekent netto boswinst: extra bos zonder dat er elders bos sneuvelt. 

Een bedrijfsbos

Bedrijfsbos op grond van derden

Doe zoals honderden andere bedrijven en investeer in het bosfonds. Door middel van uw investering geven wij grondeigenaars een financieel duwtje in de rug en leggen we zo samen uw bedrijfsbos aan. Het bos blijft wel in eigendom van de grondeigenaar en ook het beheer blijft zijn of haar verantwoordelijkheid. Op deze manier hebben we de afgelopen jaren met honderden bedrijven, zeer veel hectaren bossen aangeplant in ons bosarme Vlaanderen. Impact verzekerd dus!

Neem contact op

Bedrijfsbos op gronden van BOS+

Doe zoals Easykit en Duvel en leg een bedrijfsbos aan op gronden van BOS+. Dat is kiezen voor een maximale toegevoegde waarde voor het klimaat, de biodiversiteit en de gezondheid van onze kinderen en kleinkinderen. Uw bedrijf staat in voor een gedeeltelijke of volledige financiering van de aankoop en de aanplant van het bedrijfsbos. BOS+ kiest de ideale locatie, blijft eigenaar van de gronden en staat in voor het beheer.

Doe zoals Easykit en Duvel

Bedrijfsbos op gronden van BOS+ met gebruiksrecht

Voor de aanleg van dit type bedrijfsbos financiert uw bedrijf BOS+ om een grond te kopen en vervolgens krijgt uw bedrijf er het gebruiksrecht van. De eindverantwoordelijkheid ligt helemaal bij BOS+ waardoor u alleen maar hoeft te genieten van de positieve aspecten van het nieuwe bos. BOS+ ontzorgt u maximaal doorheen heel het proces en aangezien ook de eindverantwoordelijkheid bij ons ligt hoeft u zich geen zorgen te maken over extra administratie die het beheer van dit extra patrimonium met zich mee brengt.

Contacteer ons

Bedrijfsbos op uw eigen aangekochte grond

Doe zoals Ordina en ga all-in met uw bedrijf door in te staan voor de volledige financiering van het bedrijfsbos. Wat BOS+ doet? Wij zoeken naar de juiste gronden (die voldoende subsidies opleveren en waar de vergunningen zullen goedgekeurd worden), vragen vergunningen en subsidies aan waar u recht op hebt, maken een plantplan op, kopen het plantsoen aan ,organiseren de plantactie en staan in voor het beheer.  Wij ontzorgen u maximaal, maar de eindverantwoordelijkheid blijft bij uw bedrijf.

Doe zoals Ordina

Ondernemen tot in de tropen

Het is een ongemakkelijke waarheid: onze levensstijl hier heeft impact op bossen in de tropen. BOS+ kijkt daarom verder dan de Vlaamse bossen. Bij onze werking in de tropen zijn de lokale organisaties de kern van onze werking: zij doen het echte werk ter plaatse, kennen de lokale situatie het best en vormen een brug met lokale en nationale overheden.

Een bedrijfsbos

Duurzame projecten

In het Amazonebekken en in oostelijk Afrika laten we het duurzaam beheer van bossen en duurzame ontwikkeling hand in hand gaan. We streven steevast naar de triple win van biodiversiteit, klimaat en welzijn. Samen ontwikkelen we tal van boeiende projecten. BOS+ zorgt ervoor dat uw fondsen ter plaatse geraken en goed besteed worden. Daarnaast voorzien we u van de nodige communicatiestukken die uw engagement de nodige zichtbaarheid geeft.

Een Wonderwoudje op jouw bedrijventerrein of in de buurt?

Wil je graag een bedrijfsbos aanplanten op jouw bedrijventerrein, maar is een terrein van een halve hectare niet mogelijk? Ga dan voor een Wonderwoudje, dat planten we al aan vanaf 200m². 

Flexibel en op maat

Er kan flexibel omgesprongen worden met de oppervlakte en mogelijke invulling van jouw Wonderwoudje. We bekijken samen wat het traject voor jullie organisatie/gemeente/bedrijf kan inhouden: participatie met een specifieke doelgroep of een brede doelgroep een minder intensieve invulling. 

Heb je helemaal geen plaats op uw terrein maar wil je toch graag een Wonderwoudje? Ga samen met de buurt en de gemeente op zoek naar een geschikte locatie voor een Wonderwoudje in de omgeving. 

Meer dan een postzegelbosje

Een wonderwoudje is veel meer dan een ‘postzegelbosje’, het kan een meerwaarde aan de buurt bieden en mensen samenbrengen. De mogelijkheden zijn legio: klimbomen, sneukelhagen of fruitbomen, een wilgenhut, een buitenrefter, een zitcirkel of een groene buitenwachtzaal,… 

Meer weten
Een bedrijfsbos

CO2– compensatie

Hebt u naast alle inspanningen om uw bedrijfsvoering zo milieubewust mogelijk te maken alsnog een aantal vervuilende elementen die u gewoonweg niet kan vermijden? Om die onvermijdbare CO2-uitstoot te compenseren, bouwde BOS+ de website Treecological.

Bezoek website
Een bedrijfsbos