Updates
Bosrevue

Aantasting van het zaad van Amerikaanse vogelkers door de kersenpitkever

Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) is een van de belangrijke invasieve exoten in Vlaanderen. De aanwezigheid van deze plantensoort in onze bossen kan een aantal negatieve gevolgen met zich meebrengen. Dichte struiklagen van Amerikaanse vogelkers belemmeren bijvoorbeeld de natuurlijke verjonging van meer lichtbehoevende boomsoorten. Bij een aantal studies over Amerikaanse vogelkers werd opgemerkt dat de kersenpitkever (Furcipus rectirostris) vruchtjes van deze struik aantastte. Zo ontstond de vraag ‘Zou de kersenpitkever het invasieve karakter van Amerikaanse vogelkers kunnen inperken?’ Het doel van dit onderzoek was meer inzicht te verwerven over de kever en onder welke omstandigheden en in welke mate deze Amerikaanse vogelkers aantast.

Gelieve als volgt te citeren:

Annelies Smeets (2013). Aantasting van het zaad van Amerikaanse vogelkers door de kersenpitkever. Bosrevue 43b, p11-13

ISSN 2565-6953 – Bosrevue 43b

Terug

Hoe belangrijk is bosbiodiversiteit voor ons thermisch comfort en mentaal welzijn?

Verslag Pro Silva Excursie Bos t’Ename

Lees alle bosrevue artikels